Asfaltsfräs fräser skadad motorväg för nyasfaltering

Vägunderhåll med PL45.20 och ST200

I april 2020 sålde Simex en asfaltsfräs 45.20 i Kina till Shunying Traffic Engineering Co., via deras lokala återförsäljare ATE (Shanghai). Asfaltsfräsen kompletterar asfaltsläggaren ST200 som redan finns i deras maskinpark. Företaget arbetar med underhåll av motorvägar, främst i Anhui-provinsen.

Asfaltsfräs fräser skadad motorväg för nyasfaltering

Herr Zhu, ägare av företaget, har omedelbart visat sin uppskattning av redskapet: ”Vanligtvis använder vi kompaktlastare för att etablera stora fräsar och läggare men nu kan vi använda kompaktlasten tillsammans med Simex utrustning och utföra själva arbetena. Utrustningen är kompakt och gör det möjligt att arbeta på ena sidan av vägen utan att stänga alla körfält, trafiken kan därmed flyta på hyffsat normalt”.

Simex PL45.20 hade bra prestanda, löpte smidigt och gav ett snyggt och rent frässpår. Den oberoende justeringsfunktionen på vänster och höger sida i kombination med det självnivellerande systemet visade sig vara ett plus för användaren när det gäller användbarhet och enkelhet.

Eftersom vi även använder asfaltsläggaren ST200 förbättras läggningens effektivitet avsevärt och planheten efter läggningen uppfyller kundens krav. Dessutom minskar arbetskraftskostnaden kraftigt

Mr. Zhu

Eftersom motorvägar ofta får längsgående sprickskador krävs underhållsarbete. Utan en ordentlig yta för infästning skulle manuell läggning kräva sex arbetare, vilket inte bara är ineffektivt utan också ger ojämna ytor. Mr. Zhu berättar ”Eftersom vi även använder asfaltsläggaren ST200 förbättras läggningens effektivitet avsevärt och planheten efter läggningen uppfyller kundens krav. Dessutom minskar arbetskraftskostnaden kraftigt”.