Markhåldon

Hål i marken behövs för många ändamål. Med markhåldon till din hydraulhammare utför du håltagning i marken effektivt. För pålar och stolpar till vägräcken, parkeringsräcken och påkörningsskydd av olika slag, för industristängsel och villastängsel och andra inhängnader, för reflexstolpar och vägskyltar, för belysningsstolpar och rörfundament, betongplintar och mycket annat.

Nedan finner du vanliga dimensioner på slagdon. Mått i mm som anger donets diameter och längd.

110-1000
148-900
148-1500
160-1600
198-1050
198-1600

Visar alla 6 resultat

Hydraulhammare med markhåldon

Använder du hydraulhammare och markhåldon för att slå hål i marken får du stora besparingar vad gäller tid, det kan jämföras med borrning, skillnaden är att det bara tar några sekunder att utföra jobbet. Du slipper också dyrbara arbetsmoment såsom återfyllning, stampning och bortforsling av överblivna massor.

Olika metoder för håltagning med don

Utan foderrör:

Markhåldonet drivs till önskat djup, varefter det dras upp och hålet står nu klart att användas för exempelvis fyllas med betong och användas som fundament av önskat slag eller förses med plaströr eller papprör för att stå öppet en längre tid eller att gjutas i.

Med foderrör:

När jordarten är så pass rasbenägen att det inte hjälper att slå för djupt för att ta hand om rasmånen, drives i stället ett så kallat skyddsrör av stål ner samtidigt med donet. När donet dras upp får röret stå kvar och man kan nu sätta ner en stolpe eller annat rör i den, dra sedan upp röret och använd det till nästa hål.