Asfaltsfräsar

Asfaltsjustera på egen hand med din grävmaskin! Simex PLB- och PHD-serie är en asfaltsfräs för montering på grävmaskin. Den perfekta fräsen för justering, slutfinish, trottoarfräsning och bussfickor. Fräsen skapar ett plant och stabilt lager med bra vidhäftning för nyasfaltering.

Ställbar nedsänkning (vissa modeller oberoende höger-vänster) gör att du får konstant fräsdjup. Simex asfaltsfräsar har kraftig konstruktion och hög prestanda. Du får spår med raka kanter.

Fräsmassorna kan med fördel återanvändas som fyllnadsmassor. Låg driftkostnad, låg ljudnivå. Aldrig tidigare har det varit enklare och lönsammare att fräsa asfalt.

Visar alla 7 resultat

 • Produktbild på PLB200 asfaltsfräs från Simex.

  Asfaltsfräs PLB200 – basmaskin 2 – 4 ton

  Specifikationer:

  • Basmaskin: 2 – 4 ton
  • Fräsbredd med standardtrumma: 200 mm
  • Fräsdjup med standardtrumma: 0 – 70 mm
  • Fräsbredd med alternativ trumma: 50 – 250 mm
  • Max fräsdjup med alternativ trumma: 125  mm
  • Minsta fräsavstånd från trottoar: 40 mm (20 mm på förfrågan)
  • Pendlingsvinkel: 120°
  • Vikt: 185 kg
  • Oljeflöde: 30 – 50 l/min
  • Oljetryck max: 250 bar
 • Produktbild på PLB300 asfaltsfräs från Simex.

  Asfaltsfräs PLB300 – basmaskin 3 – 7 ton

  Specifikationer:

  • Basmaskin: 3 – 7 ton
  • Fräsbredd med standardtrumma: 300 mm
  • Fräsdjup med standardtrumma: 0 – 100 mm
  • Fräsbredd med alternativ trumma: 50 – 300 mm
  • Max fräsdjup med alternativ trumma: 130  mm
  • Minsta fräsavstånd från trottoar: 50 mm (25 mm på förfrågan)
  • Pendlingsvinkel: 127°
  • Vikt: 390 kg
  • Oljeflöde: 45 – 75 l/min
  • Oljetryck max: 300 bar
 • Produktbild på PLB350 asfaltsfräs från Simex.

  Asfaltsfräs PHD350 – basmaskin 6 – 9 ton

  Specifikationer:

  • Basmaskin: 6 – 9 ton
  • Fräsbredd med standardtrumma: 350 mm
  • Fräsdjup med standardtrumma: 0 – 120 mm
  • Fräsbredd med alternativ trumma: 50 – 350 mm
  • Vänster- och högerställd djupjustering oberoende av varandra
  • Max fräsdjup med alternativ trumma: 150  mm
  • Minsta fräsavstånd från trottoar: 50 mm (27 mm på förfrågan)
  • Pendlingsvinkel: 118°
  • Vikt: 530 kg
  • Oljeflöde: 55 – 90 l/min
  • Oljetryck max: 300 bar
 • Produktbild på PLB400 asfaltsfräs från Simex.

  Asfaltsfräs PLB400 – basmaskin 6 – 9 ton

  Specifikationer:

  • Basmaskin: 6 – 9 ton
  • Fräsbredd med standardtrumma: 400 mm
  • Fräsdjup med standardtrumma: 0 – 120 mm
  • Fräsbredd med alternativ trumma: 50 – 400 mm
  • Max fräsdjup med alternativ trumma: 150  mm
  • Minsta fräsavstånd från trottoar: 50 mm (25 mm på förfrågan)
  • Pendlingsvinkel: 118°
  • Vikt: 515 kg
  • Oljeflöde: 55 – 90 l/min
  • Oljetryck max: 300 bar
 • Produktbild på PLB450 asfaltsfräs från Simex.

  Asfaltsfräs PLB450 – basmaskin 6 – 20 ton

  Specifikationer:

  • Basmaskin: 6 – 20 ton
  • Fräsbredd med standardtrumma: 450 mm
  • Fräsdjup med standardtrumma: 0 – 150 mm
  • Fräsbredd med alternativ trumma: 75 – 450 mm
  • Max fräsdjup med alternativ trumma: 200  mm
  • Minsta fräsavstånd från trottoar: 60 mm (30 mm på förfrågan)
  • Pendlingsvinkel: 120°
  • Vikt: 710 kg
  • Oljeflöde: 75 – 140 l/min
  • Oljetryck max: 300 bar
 • Produktbild på PHD450 asfaltsfräs från Simex.

  Asfaltsfräs PHD450 – basmaskin 10 – 16 ton

  Specifikationer:

  • Basmaskin: 10 – 16 ton
  • Fräsbredd med standardtrumma: 450 mm
  • Fräsdjup med standardtrumma: 0 – 180 mm
  • Fräsbredd med alternativ trumma: 75 – 450 mm
  • Vänster- och högerställd djupjustering oberoende av varandra
  • Max fräsdjup med alternativ trumma: 220  mm
  • Minsta fräsavstånd från trottoar: 75 mm (40 mm på förfrågan)
  • Pendlingsvinkel: 102°
  • Vikt: 900 kg
  • Oljeflöde: 90 – 140 l/min
  • Oljetryck max: 300 bar
 • Produktbild på PLB300 asfaltsfräs från Simex.

  Asfaltsfräs PLB600 – basmaskin 16 – 24 ton

  Specifikationer:

  • Basmaskin: 16 – 24 ton
  • Fräsbredd med standardtrumma: 600 mm
  • Fräsdjup med standardtrumma: 0 – 200 mm
  • Fräsbredd med alternativ trumma: 75 – 600 mm
  • Max fräsdjup med alternativ trumma: 250  mm
  • Minsta fräsavstånd från trottoar: 75 mm (40 mm på förfrågan)
  • Pendlingsvinkel: 105°
  • Vikt: 1150 kg
  • Oljeflöde: 120 – 200 l/min
  • Oljetryck max: 300 bar

Fräsa asfalt

Asfaltsfräsning är en teknik som används för att ta bort befintligt asfaltbeläggning från en yta. Detta görs för att förbereda ytan för ny asfalt eller för att göra reparationer av befintlig asfaltbeläggning. Asfaltsfräsning kan också användas för att skapa en jämn yta innan man applicerar en ny beläggning.

Vad innebär asfaltsfräsning

Asfaltsfräsning innebär att man använder en maskin som kallas för en asfaltsfräs. Denna maskin har roterande skärverktyg som kan fräsa bort asfalt från en yta. Skärverktygen är placerade på en roterande trumma och arbetar på samma sätt som en fräs. De fräser genom asfalten och tar bort den från ytan, vilket lämnar en jämn och ren yta.

Fräsens användningsområden

Det finns olika typer av asfaltsfräsar som används beroende på projektets storlek och omfattning. Mindre fräsar kan användas för mindre projekt eller för att skapa mindre reparationer, medan större fräsar används för att ta bort större ytor.

Asfaltsfräsning kan också användas för att förbättra dräneringen av en yta. Genom att ta bort asfalten kan man skapa en sluttning eller lutning på ytan, vilket leder till att vattnet kan rinna bort mer effektivt. Detta kan vara särskilt viktigt i områden där det är mycket regn eller där det finns risk för översvämning.

Ett annat användningsområde för asfaltsfräsning är för att återvinna asfalt. När asfalten har tagits bort från ytan kan den krossas och återanvändas för att skapa ny asfalt. Detta är ett miljövänligt alternativ eftersom det minskar behovet av att utvinna nya råmaterial och minskar mängden avfall.

Som med alla byggtekniker finns det också risker med asfaltsfräsning. Det är viktigt att arbetarna som utför fräsningen är utbildade och erfarna för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. Det är också viktigt att vidta åtgärder för att minimera damm och buller som kan uppstå under fräsningen.

Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till kostnaderna för asfaltsfräsning. Det kan vara en kostsam process, men det kan också vara nödvändigt för att säkerställa en jämn och hållbar yta för fordon och fotgängare. Genom att planera och genomföra arbetet på ett effektivt sätt kan man minimera kostnaderna och samtidigt uppnå ett optimalt resultat.

Sammanfattningsvis är asfaltsfräsning en viktig teknik för att förbereda och reparera asfaltytor. Genom att använda rätt utrustning och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder kan man skapa en jämn och ren.