Dränkpumpar

HSP-serien dränkbara pumpar omvandlar din maskins hydraulkraft till pumpkraft för väldigt höga vattenflöden. Dränkpumpen producerar från 600 l/min upp till 20 000 l/min vattenflöde beroende på modell. Kompakt storlek, robust och hållbar design gör det möjligt för att pumpa även lera eller vatten som är blandat med hårda material som stenar. Pålitlig tack vare att motorn är helt inkapslad och självsmörjande.Perfekt att tömma diken, avlopp eller att använda vid muddring eller vid översvämning.

Visar alla 4 resultat

Vad är en dränkpump?

En dränkpump är en typ av vattenpump som används för att ta bort överskottsvatten från platser där det har ackumulerats, till exempel vid översvämningar eller vid dränering av sumpar. Dränkpumpar är konstruerade för att kunna fungera i vatten och placeras ofta direkt i vattnet som ska pumpas bort. Pumparna är utformade för att vara tåliga och motstå korrosion, vilket är viktigt eftersom de kommer i direkt kontakt med vatten.

Dränkpumpar fungerar genom att suga upp vatten från en lägre nivå och pumpa ut det på en högre nivå. Det finns olika typer av dränkpumpar som kan användas beroende på behovet, och valet av pump beror på faktorer som mängden vatten som ska pumpas bort och tillgången till el eller annan kraftkälla. Vissa dränkpumpar är också utrustade med sensorer som gör att de automatiskt aktiveras när vattnet når en viss nivå. Vi på AMAS säljer dränkpupmpar som drivs av hydraulik.

Använd dränkbar pump vid översvämning

Det finns mängder av olika pumpar. Fördelen med Dynasets dränkpump är storleken, de är små och kan förflyttas med handkraft där verkan är som mest behövd. Absolut kan större pumpar vara behövliga men med tanke på att den största i HSP-serien endast väger 85 kg och har en kapacitet på 20 000 l/m får den anses som liten. Vi anser att Dynasets sänkbara pump borde finnas hos förvarsmaktens och räddningverkets alla enheter som står i beredskap för räddningsinsatser vid översvämningar.

När det blivit översvämning bygger man tillfälliga skyddsvallar, dessa är inte helt fria från underläckage, vattnet som strömmar in innehåller både jord, sand, grus och stenar. Detta är inget problem, HSP-pumpen är robust och tåligt byggd av Hardox och klarar alla material som kommer i vägen.

Basmaskin och installation

Liten och och kompakt gör dränkpumpen till ett fantastiskt redskap för mobila maskiner som grävmaskiner, traktorer och servicebilar. Den är enkel att flytta där behovet finns. Dränkpumpen kräver endast att du kopplar till hydraulik för att fungera, tryck- och retur.

Hur fungerar dränkpumpen?

Den dränkbara pumpen producerar stora volymer vattenflöde med hjälp av kraften från basmaskinens hydraulsystem. Denna hydrauliskt drivna slurrypumpen med Hardox-impeller skapar en kraftfull pumpverkan. Pumphjulet är utformat för att stå mot fasta ämnen i pumpvatten och hacka sönder hö och rotstockar.

Produktivitet

HSP-serien sänkbara pumpar har en hög verkningsgrad och ett bättre förhållande mellan effekt och storlek jämfört med traditionella elektriska pumpar. Pumpen är kompakt, mycket mindre än traditionella elektriska dränkpumpar men också mycket kraftigare. Tömning av utgrävningar kan göras mycket snabbt. Att hantera den är också enklare, arbetsflödet blir därmed mer effektivt. Det är en bekymmersfri pump som kan hantera lera, stenar och andra ämnen utan att täppas till.

Ren teknik

Dynaset HSP Hydraulisk nedsänkbara pump är miljövänlig. Pumpen arbetar med en hydraulmotor istället för en stor elmotor som vanligtvis används i traditionella dränkbara pumpar. Den behöver varken el eller ytterligare bränsle. Tack vare den rena hydrauliktekniken blir det mindre utsläpp och mindre naturresurser som förbrukas. Den robusta designen gör att produkten håller och dessutom utan slitdelar.