Dammbekämpning

Här hittar du utrustning för dammbekämpning. Vi har varianter för både inomhusbruk, utomhusbruk. Modeller med låg vattenförbrukning, högt vattentryck och varierande kastlängd upp till 150 meter. Beroende på arbetsplatsens förhållande finns dammbekämpningsutrustning dels i vanliga dammkanoner men också hjulförsedda, monterade på torn, för montering direkt på grävmaskinens sticka (med hydrauldriven vattenpump) eller helt självförsörjande enheter på släp med inbyggd vattentank och generator.

Vår utrustning för dammbekämpning lägger ett fint täcke av vattendimma över arbetsområdet eller direkt på det som orsakar dammbildning. Vattendimman absorberar de luftburna dammpartiklarna och får dem att falla till marken. Man kan säga att den tvättar luften och förhindrar att dammet sprider sig till omkringliggande miljö.

Varför dammbekämpning med vattendimma?

Vatten är lätta att hitta och är billigt, effektivt, lätt att lagra. Vatten går att återvinna och skadar inte miljön. Principen är att mycket fina vattendroppar sprutas i dammet efter att det har luftburits. När vattendroppar och dammpartiklar kolliderar bildas agglomerat. När dessa agglomerat blir för tunga för att förbli luftburna sjunker de ner till marken.

Fördelar: Mångårig erfarenhet av dammbekämpning. Komponenter av högsta kvalitet. Vinterkit som tillval. Stora aerodynamiskt utformader konor på dammkanonerna. Fjärrstyrning som tillval. Låg ljudnivå.

Applikationer: Bekämpa damm vid stålverk, stenbrott, bergtäkter, rivningsplatser och återvinningsanläggningar. Odörbekämpning, bevattning, kylning. Bekämpa damm både inomhus och utomhus.

Kontrollera irriterande damm och luktproblem vid marksanering

En förorenad mark kan ha många förödande konsekvenser för den levande miljön. Under marksanering avlägsnas föroreningar från en förorenad tomt så långt det är möjligt. Olika tekniker kan användas för detta, beroende på föroreningens art, svårighetsgrad och plats.

Att sanera marken är en tidskrävande och dyr process som ofta innebär mycket damm och luktproblem eftersom aktiva material, metaller och patogener frigörs. Våra olika atomiseringstekniker kontrollerar enkelt dammet och den tillhörande lukten som släpps ut under saneringsprocessen. Detta gör att du kan garantera en hälsosam, säker och ren miljö för dina anställda och hela grannskapet.

Du kan enkelt installera våra dimkanoner runt den förorenade marken, vilket säkerställer att damm- och luktpartiklarna absorberas av dimpartiklarna vid källan. Behöver du en skräddarsydd lösning? Ta kontakt. Vi ger gärna gedigen rådgivning.

Effektiv kontroll av lukt och damm under återvinningsprocessen tack vare vår unika teknologi

Återvinning är viktigare än någonsin i en värld som blir allt mer cirkulär. Under denna process bearbetas avfallsmaterial till en ny produkt, ofta med samma mål. I andra fall används materialet för att generera energi. Exempel inkluderar papper, glas, trä eller plast.

Återvinning är nödvändigt numera, men själva produktionsprocessen orsakar ofta många problem med damm och lukt. Detta kan leda till missnöjda anställda, men också till en försämrad relation med grannskapet. Du bör fokusera på att minska damm- och luktproblem så mycket som möjligt för att undvika eskalering och klagomål.

Spraystream har utvecklat ett antal innovativa maskiner för damm- och luktkontroll. Ett organiskt tillsatsmedel tillsätts till våra dimkanoner som neutraliserar den obehagliga lukten. Samtidigt absorberar dimman alla dammpartiklar. Vi har också smarta modulära system som är speciellt utformade för krossar och förstörare. Genom att injicera mikrodroppar i förstöraren, adresseras problemet vid källan. Tillsatsmedel kan också läggas till dessa system. Behöver du ett annat tillvägagångssätt? Inga problem, vi är experter på skräddarsydda fasta munstyckessystem.

Effektiv kylning? Använd de innovativa Spraystream-atomisatorerna.

Heta sommardagar, vi drömmer alla om dem. Men värmen kan ibland vara överdriven och farlig, särskilt vid välbesökta evenemang som festivaler och fotbollsmatcher. Kyla ner alla med en trädgårdsslang? Numera kan du inte längre rättfärdiga detta på grund av den enorma vattenanvändningen.

Våra unika atomiseringsteknologier svalkar dina besökare på ett effektivt och kontrollerat sätt, utan att göra dem blöta. De fina mikrodropparna från våra dimkanoner erbjuder perfekt kylning. Eftersom de fungerar med dimma, använder våra ekologiska system 95 % mindre vatten än traditionella maskiner. Med våra vattenatomisatorer erbjuder du dina kunder den bästa möjliga upplevelsen, utöver att öka deras säkerhet vid värmeböljor.

Vill du ha en visuell effekt på ditt evenemang? Våra atomisatorer skapar en mystisk dimma och en unik atmosfär.

Letar du efter en skräddarsydd lösning? Vi finns här för dig! Kontakta oss så ser vi vad vi kan göra för dig tillsammans.

De innovativa dimkanonerna fångar upp de skadliga asbestfibrerna från luften.

Asbest är mycket skadligt för din hälsa. Frekvent kontakt med detta ämne kan leda till allvarliga sjukdomar, ofta år efter den första kontakten. Personer som ofta kommer i kontakt med asbest på grund av sitt arbete löper särskilt stor risk.

Arbetare kommer ofta i kontakt med material som innehåller asbest vid rivningsarbeten. Om dessa material inte avlägsnas på rätt sätt, frigörs skadliga fibrer. Vår effektiva Spraystream-teknologi kontrollerar frigörandet av dessa fibrer för att säkerställa att de inte kan andas in. Med våra dimkanoner absorberas de giftiga asbestpartiklarna av dimman och faller därefter till marken. Det säkerställer att du kan andas fritt igen.

Effektiv kylning och grundlig desinfektion inom jord- och lantbruk

Framgången för jordbruks- och trädgårdsföretag beror på många faktorer, såsom klimatet och välbefinnandet hos gårdens djur. Överdrivet höga temperaturer är mycket ohälsosamma för många djur och kan till och med leda till värmestress i vissa fall. Detta resulterar i lägre avkastning och ibland döden för djuret. Vissa grödor måste också hållas svala för att överleva (kylning av växthus).

Spraystream har utvecklat ett antal smarta lösningar för att ta itu med dessa problem. Våra effektiva atomiseringssystem kyler luften utan att blöta ner grödorna eller djuren. Våra system är också mycket ekologiska tack vare den låga vattenförbrukningen. Vårt drivna team kommer alltid att leta efter den bästa möjliga lösningen för dig och skapar en skräddarsydd dimmlinje om det behövs. På så sätt garanterar vi en sval miljö där dina djur och grödor verkligen kan frodas.

Förutom värmestress kan även sjukdomar påverka gårdens djur. Grundlig desinfektion av djurens miljö löser detta problem förebyggande. Genom att lägga till desinfektionsmedel till mikrodropparna desinficeras djurens miljö på ett ekologiskt och effektivt sätt. Risken för att sjukdomar sprider sig minskar, vilket gagnar dina djur.

Gruvdrift innebär hantering av många farliga ämnen. Våra smarta lösningar minskar dessa giftiga utsläpp.

Utvinningen av gruvor är mycket riskfylld. Förutom risken för explosioner och störningar i vårt ekosystem, avger processen farliga gaser och ämnen. Detta skapar inte bara dammoln och visuell förorening, utan även en mycket osäker miljö för gruvarbetarna och grannarna. För att förhindra en ström av klagomål och förfaranden, måste gruvarbetare vidta tillräckliga åtgärder för att begränsa utsläppen av dessa farliga ämnen så mycket som möjligt.

Spraystreams atomiseringssystem har specifikt utvecklats för att göra de farligaste miljöerna arbetsbara igen. Dimdropparna skapar en dimma som absorberar ohälsosamma ämnen i luften. Detta ökar deras massa och får dem att falla till marken, vilket säkerställer att partiklarna inte kan spridas vidare, och garanterar en säkrare arbetsmiljö för dina arbetare.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av maskiner, beroende på din situation. För dammkontroll vid kontrollerade explosioner rekommenderar vi våra kraftfulla dimkanoner. Om du vill arbeta i mindre zoner rekommenderar vi våra modulära fasta munstyckessystem. Tack vare vår utmärkta skräddarsydda lösning kan vi skapa den perfekta lösningen för ditt problem. Detta säkerställer att du alltid uppfyller stränga regler och skyddar hälsan hos dina anställda.

Lastning, lossning och omlastning: dessa processer släpper ut mycket damm. Spraystream löser detta problem.

Hamnföretag lastar och lossar stora mängder (bulk)gods på och från fartyg varje dag. De tar också hand om den säkra omlastningen av kommersiella varor. Men dessa processer släpper ut mycket damm. Detta leder till osäkra arbetsförhållanden, förlust av olika råmaterial och slitage på utrustning.

Spraystream har utvecklat olika lösningar för att på ett säkert och kontrollerat sätt lasta, lossa och omlasta gods samt för att kontrollera utsläppet av damm. Vi har ett omfattande utbud av dimkanoner och fasta munstyckessystem som absorberar de farliga ämnena och avlägsnar dem från luften genom att atomisera små mikrodroppar. Behöver du en specifik lösning? Ta kontakt så tillhandahåller vi dig det perfekta systemet anpassat efter dina behov.

Rivning är ett svårt arbete som innebär omfattande förorening. Spraystream hjälper dig gärna.

Rivning är en svår uppgift som kräver noggrann förberedelse. Rivningsprocessen innebär oundvikligen omfattande damm. Detta leder till osäkra arbetsförhållanden på grund av bland annat skymd sikt, men konsekvenserna av att andas in skadliga dammpartiklar är oförutsägbara. Miljön kan också ställa till det: ingen vill ha en förorenad plats och potentiell skada på hus och bilar.

Störningen är ibland så stor att arbetet stoppas. Effektiv dammkontroll kan vara en lösning på detta. Vår Spraystream-teknologi fokuserar på att förhindra dammpartiklar i luften. Det skadliga dammet absorberas genom att mikrodroppar atomiseras som därefter faller till marken på grund av gravitationen. Detta renar luften.

Vi erbjuder både standarddimkanoner och fasta munstyckessystem, men är också utmärkta på skräddarsydda lösningar. Vill du veta vilken lösning som passar dig? Låt oss veta. Vi hjälper dig mer än gärna!