En Multihog redskapsbärare som tvättar en gata

Säsongen för gaturengöring är här

Våren är på väg och snart är snön borta. I Sverige kommer gatorna vara fyllda med sand och damm. För dem som arbetar med gaturengöring innebär detta långa arbetsdagar och hårt arbete.

Nu är det dags att du förbereder dig för den kommande säsongen och utrustar din maskin med Dynasets hydrauliska utrustning för renhållning av gator och vägar.

Det nya moderna sättet att ta bort sanden från gatorna är att använda sopmaskin utrustad med Dynasets dammbindningssystem. Med denna teknik får du rena gator utan att det dammar. Munstycken med finfördelad vattendimma trycker undan dammet och förhindrar att den sprids till omgivningen. Det finns gott om pengar att spara då du förbrukar minimalt med vatten, vilket också leder till minskad arbetstid för påfyllning av vattentanken.

Även frost och frost under natten hindrar inte sopning i följande dag när du arbetar med HPW-DUST. Gott om pengar kan sparas tack vare minimal vattenförbrukning. Förutom att spara vattenresurser, är arbetstid också sparas när det minskar behovet av att fylla vattenbehållaren

En Multihog redskapsbärare som tvättar en gata