Bild på hydraulhammare med monoblock konstruktion

Monoblock-konstruktion ger lägre livscykelkostnad

Hydrauliska hammare har tung kolv som slår mot ett spett, energin som skapas används för att spräcka och bryta material. Det betyder att en hydraulhammare måste vara stark, pålitlig och hållbar för att klara de många påfrestningar och hårda driftsförhållanden de möter. Oavsett hur hållbar en hydraulhammare är, kommer de upprepande slagen över tiden att leda till slitage och eventuella reparationer, eller i värsta fall behovet av en ny hydraulhammare.

Det finns flera faktorer som kan hjälpa till att förlänga hammarens livslängd, förbättra produktiviteten och sänka livscykelkostnaden, allt från att maskinföraren använder rätt körteknik  och följer anvisningar till att följa en rutinmässig daglig, veckovis, halvårsvis och årlig underhållsschema.

Hammardesign

Detta blogginlägg fokuserar på hammardesign och livscykelns kostnadsfördelar som färre delar kan medföra.

Typisk hydraulhammaredesign

Branschstandarden för hydraulhammare har vanligtvis tre primära komponenter som alla är sammanbundna med genomgående bultar, dessa komponenter kräver underhåll och måste kontrolleras regelbundet. De tre komponenterna är:

  • Back-head
  • Cylinder
  • Front-head

Back-head är en kvävefylld (nitrogen) kammare under lågt tryck som fungerar som ett spjäll för kolvens returslag. Back-head ser också till att öka kraften på kolvens slag när den rör sig neråt. Cylinderdelen består främst av en cylinder, kolv och reglerventil och är hydraulhammarens huvudkomponent. Kolven och ventilen är de enda två rörliga delarna på en hydraulhammare, där kolven rör sig för att träffa spettet. Front-head är där kolven ansluter till spettet, som hålls kvar med kilar, vilka är ett av de vanligaste slitageobjekten på en hammare

Monoblock-konstruktion

Att integrera front-head och cylindern i ett enda stycke, kallat monoblock, är ett alternativt tillvägagångssätt. I stället för att front-head och cylindern hålls ihop med bultar, är med monoblock-konstruktion tillverkade i ett enda stålstycke, detta gör de genomgående bultarna överflödiga.

Utan genomgående bultar slipper du den tidigare delen av underhållsschemat och det är också en punkt med potentiellt fel. Rutinmässigt underhåll och reparation kommer fortfarande att krävas, men de totala underhållskostnaderna och dyra stilleståndstider kan minskas med denna typ av konstruktion, samtidigt som livscykelkostnaderna sänks.

Furukawa tillverkar ett brett sortiment av hydraulhammare som har monoblock-konstruktion, från små hydrauliska hammare (FXa-serien) till stora (FXJ-serien). Vill du veta mer om Furukawas hydraulhammare och hur monoblock-konstruktion kan förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna, ring oss på AMAS: 0171-48 74 00.

.