Arbetsledare med manual övervakar hydraulhammarfäste på grävmaskin vid anläggningsarbete utomhus

Drift av hydraulhammare: En komplett guide

Det är avgörande att noggrant följa handboken för din hydraulhammare för att undvika olyckor som kan leda till allvarliga personskador.

Viktiga komponenter och deras funktioner:

 • Standardkomponenter: Inkluderar påfyllningsventil, sviveladapter, bakre cylinder, kontrollventil, ackumulator, cylinder, och låstapp.
 • Delarnas funktion: Varje komponent spelar en kritisk roll i hammarens funktion. Till exempel är cylindern, som innehåller hydrauliska kretsar, hjärtat av hammarkroppen, medan ackumulatorn innehåller N2-gas för att kompensera trycket.
 • Spettet: Ett centralt verktyg för brytning av olika material som sten och betong. Olika typer av spett används för olika applikationer.

Justeringar och underhåll:

 • Ventiljusterare och nålventil: Dessa komponenter justerar oljeflödet och trycket, vilket är avgörande för hammarens effektivitet.
 • Smörjanslutning: Regelbunden smörjning av cylindern är viktig. Korrekt smörjning förebygger slitage och skador på hydraulhammarens delar.
 • Luftanslutning och filter: Dessa hjälper till att skydda mot baksug och nedsmutsad luft, vilket är viktigt för att bibehålla hammarens prestanda.
 • Laddningsventil: Används för påfyllning och kontroll av gastrycket i bakre cylindern. Korrekt gastryck är avgörande för hammarens arbetseffektivitet.

Yttre dimensioner och spetstyper:

 • Yttre dimensioner: Det är viktigt att känna till hammarens fysiska mått för att säkerställa korrekt användning och kompatibilitet med maskiner.
 • Spetstyper: Olika spettstyper som trubb-, pik- och mejselspett har olika användningsområden. Välj rätt spetttyp baserat på arbetsuppgiften.

Monterings- och knackningsförfaranden:

 • Montering/demontering: Kräver noggrannhet och säkerhetsåtgärder, ofta med hjälp av en kran.
 • Säkerhetsförfaranden vid knackning: Inkluderar inspektioner och säkerhetskontroller innan arbetet påbörjas.
 • Hantering och användning: Tips för säker och effektiv användning, inklusive optimalt tryck, slagriktning och försiktighetsåtgärder.

Särskilda försiktighetsåtgärder:

 • Efter användning: Kontrollera oljeledningar och spett för skador, och rengör hammaren ordentligt.
 • Långtidsförvaring: Vid förvaring över längre perioder, följ specifika steg för att undvika skador.
 • Återstart efter förvaring: Följ särskilda steg vid återstart av hammaren efter längre tids förvaring för att förhindra skador.

Felsökning

Vid eventuella problem, se till att följa felsökningsguiden och kontakta en distributör om nödvändigt.