Bild som visar hur man kan spara pengar på ballast

Återvinning kan spara enorma pengar

Sweco har tagit fram en handlingsplan för att hjälpa Sverige att återanvända råvaror bättre.

Enligt en ny rapport framtagen av Sweco går de 4,2 miljarder ton massa som produceras i Europa varje år ofta till spillo som en dold återvinningsresurs, ofta sedd som avfall, fastän det finns verktyg för att sortera och återvinna massorna.

Rapporten Circular materials in infrastructure – the path to a decarbonized future visar att Europa skulle kunna minska råvarukostnaderna med 60 miljarder euro per år.

Nya råvaror kan lätt användas istället för att återvinnas på grund av den rikliga tillgången på sand och grus i Sverige, ett av de sämsta länderna i Europa för storskalig återvinning.

En annan orsak till Sveriges låga återvinningsgrad är bristande samarbete inom branschen, heter det i rapporten.

– Stora volymer byggmaterial skapar onödigt buller, damm och utsläpp, speciellt dyra tunga transporter av nya eller gamla material. Valon Hasanaj, Swecos affärsenhetschef för geoteknik och berg, kommenterar att denna påverkan kommer att minska kraftigt genom en övergång till en mer cirkulär ledning.

Enligt European Aggregates Association, en industrigrupp, återanvänds endast 7 % av ballasten, även om det är möjligt att återanvända så mycket som 20 %. För att öka andelen återvunnet material har Sweco tagit fram en handlingsplan med tre fokusområden.

  • Regelverk och vägledning, upphandling och specifikation
  • Samverkan, dataanvändning och digitala verktyg
  • Finansiella instrument och incitament och planering