Vilgot håller i en liten vattenpump från Dynaset

AMAS visar kompakt prestanda från Dynaset

Numera används grävmaskinen till mycket mer än att gräva och lastbilen till mer än transporter. Marknaden efterfrågar mångsidighet. Ingenjörer på tillbehörsmarknaden arbetar ständigt med att få ned storleken på sina utrustningar, samtidigt som kapaciteten ska vara densamma eller högre. På MaskinExpo, den 22–24 maj, visade AMAS att pionjären Dynaset har tagit utvecklingen ytterligare steg framåt.

Dynaset är en ledande tillverkare av hydrauliska pumpar, generatorer och kompressorer. Nu har företaget tagit fram nya ännu mindre enheter, samt arbetat om sina storsäljare och piffat upp dem med ny design – ”Blue Hydraulics”.

Mångsidiga vattenpumpar

Vilgot håller i en liten vattenpump från Dynaset
Vilgot med den nyaste vattenpumpen HPW250 som ger 250 bar

Vilgot Mäntynen på AMAS Svenska AB, som har agentur för Dynaset, berättar:
– Vi är så klart glada, men samtidigt överraskade vilken kapacitet Dynasets produkter har i förhållande till sin storlek och vikt och nu blir det alltså ännu bättre. Ta till exempel deras högtrycksvattenpumpar. De minsta modellerna är lika små som en tegelsten och du kan få ett vattentryck på 520 bar ur dem med hjälp av en grävmaskin eller annan bärare som har hydraulik, säger Vilgot Mäntynen.

Pumparna har många användningsområden – allt från brandbekämpning och gaturengöring till kylning och dammbekämpning.

– Pumpar som dessa är eftertraktade och har helt klart många användningsområden. Främst säljer vi dessa till maskinåterförsäljare och maskinentreprenörer, som installerar pumpen direkt på maskinen för att enkelt kunna tvätta av den efter avslutat arbetspass. Pumpen är dessutom självsugande och med tillhörande vattenfilter kan vattnet hämtas från ett dike eller annan vattenkälla.

Nya kompressorer för tuffare tag

I segmentet kompressorer har storsäljaren HK400 ersätts av HK450. Detta är den minsta kompressorn, som numera ger 450 liter/minut istället för 400 liter/minut med 8 bars tryck. Samtidigt kräver den bara ett oljeflöde på 15 liter/minut. Även en helt ny sorts kompressor är framtagen: HKR Skruvkompressor. Denna kompressor tål tuffare körning och kan användas kontinuerligt, 24 timmar 7 dagar i veckan. Den nya skruvkompressorn finns i fem storlekar, från 1 300 liter/minut till 5 000 liter/minut, alla med lufttryck på 10 bar.

Alltid tillgång till ström

Generatorerna har även de genomgått en förvandling. En del har blivit mindre andra har förbättrats och även nya modeller finns. Generatorn används främst för att ge ström till diverse handverktyg men generatorn har visat sig vara till nytta på fler ställen.

– Senaste generatorn, en HG10, köptes av en lantbrukare och ska tjäna som reservaggregat. Han tänker koppla in generatorn på fastighetens elnät och vid strömavbrott kopplar han bara in den på sin maskin och kan på så vis försäkra sig om att ha elektricitet till det allra viktigaste på gården.

Många små nyheter från AMAS

AMAS har i år utökat sin monter på MaskinExpo.
– Vi ställer liksom förra året ut en hel servicebil med inbyggd hydraulik där utvalda enheter kan köras för demonstration. I vår ordinarie demoarea kommer även Dynasets hydraulmagnet att köras tillsammans med hydraulhammare, gripar och pulveriserare, berättar Vilgot Mäntynen.