Tre män i varselkläder står och pratar

Upplands Bergentreprenad AB – FXJ175 hydraulhammare – New Holland E140CSR

För två veckor sedan besökte vi Kristoffer Persson på Kristoffer Persson’s Väg- & Schaktmaskiner AB i Västerås. Denna vecka träffade vi Peter på Upplands Bergentreprenad AB, också han just nu i Västerås. Peter har specialiserat sig på vibrationsfri bergsspräckning. Peters tjänster kommer väl till pass då en rörgrav för fjärrkyla tas fram precis intill ABB Force Measurements lokaler, då är det bäst att det inte vibrerar.

Grävmaskin lastar av en hydraulhammare från släpvagn

Snabbfakta

Kund: Upplands Bergentreprenad AB
Maskin: New Holland E140CSR
Verktyg: Hydraulhammare FXJ175
Datum: 2023-02-09
Plats: Elektronikgatan, Västerås
Syfte med besök: Starta upp nya hammaren

För vibrationsfri bergsspräckning använder man stenspräckare istället för att spränga. Dock är det alltid bra att även ha en hammare till hands för att kunna knacka bort mindre bergknallar och stenar som sticker upp och där man inte kommer åt med stenspräckaren. Peter valde att byta in sin gamla hydraulhammare mot en ny Furukawa FXJ175. Med största sannolikhet den bästa hammaren man kan använda i känsliga miljöer.

Servicemekanikern Pertan flödesmäter grävmaskin och dokumenterar

Som vanligt när det är leverans av ny hammare gör vi en tryck- och flödesmätning för att ta reda på grävmaskinens hydrauliska kapacitet, det är inte för intet vår servicetekniker Pertan också går under namnet ”tryck och flöde”, säg den som har mätt fler grävmaskiner än honom?

Servicetekniker ger allmäna instruktioner om att köra hydraulhammare

Som vi nämnde hade Peter redan en hammare och med det viss erfarenhet, men som alltid är det bra att gå igenom körteknik och säkerhet.

Grävmaskin på väg att banda ner i rörgrav för att testa hydraulhammaren

Efter lite genomgång var det dags för att testslå hammaren nere i rörgraven.

Servicetekniker Per Svalby Pertan kollar arbetstrycket med hammaren körs

Under testet kontrollerar Pertan aka ”Tryck och Flöde” att hammaren har ett bra arbetstryck.

Tre män tittar in under inspektionsluckan på hydraulhammaren

Pertan går igenom underhållsintruktioner och förklarar hammarens konstruktion.

Peter Eriksson på Upplands Bergentreprenad AB poserar med sin FXJ175 hydraulhammare

Peter Eriksson på Upplands Bergentreprenad AB med sin nya Furukawa FXJ175 hydraulhammare.