Två män i hytten på en grävmaskin

Vi tryck- och flödesmäter grävmaskiner

Vi vill att våra verktyg ska fungera bra, därför tryck- och flödesmäter vi gärna din grävmaskin vid köp av verktyg från oss eller om du tidigare köpt och misstänker att verktyget går dåligt på grund av maskinen inte levererar vad verktyget behöver.

Servicetekniker Per Svalby framför en grävmaskin som ska tryck och flödesmätas
Vår servicetekniker Per Svalby planerar tryck och flödesmätningen av denna bandgrävare en CASE CX250C
Servicetekniker Per Svalby kopplar in flödesmätaren på grävmaskinens sticka
Per Svalby kopplar upp sin utrustning på hydrauluttagen på grävmaskinens sticka
Servicetekniker Per Svalby noterar mätvärden
Per Svalby dokumenterar nogrannt alla mätvärden

Vad menas med tryck- och flödesmätning?

Tryck- och flödesmätning av en grävmaskin är en viktig process som kan hjälpa till att säkerställa att maskinen fungerar optimalt och att underhållskostnaderna hålls på en låg nivå. Genom att mäta trycket och flödet av hydraulolja på en grävmaskin kan man övervaka och analysera maskinens prestanda, vilket kan hjälpa till att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och minska risken för driftstopp.

Tryckmätning

Tryckmätning är en process som innebär att man mäter trycket på hydrauloljan som driver grävmaskinens rörelser. Detta görs genom att placera en tryckgivare på hydraulsystemet och sedan läsa av tryckvärdet. Genom att mäta trycket på olika platser i hydraulsystemet kan man få en bild av hur trycket varierar under maskinens drift och därmed få information om eventuella problem eller avvikelser från normal drift.

En vanlig orsak till problem med hydraulsystemet på en grävmaskin är tryckfall, vilket innebär att trycket i hydraulsystemet sjunker under drift. Detta kan bero på ett antal faktorer, inklusive läckor, blockeringar eller felaktig inställning av maskinens ventiler. Genom att mäta trycket regelbundet kan man upptäcka dessa problem i ett tidigt skede och vidta åtgärder för att åtgärda dem.

Flödesmätning

Flödesmätning är en process som innebär att man mäter mängden hydraulolja som flyter genom grävmaskinens hydraulsystem. Detta kan göras genom att använda en flödesmätare eller en sensor som mäter trycket i hydraulsystemet och sedan används för att beräkna mängden olja som används.

Flödesmätning kan ge viktig information om maskinens prestanda och kan hjälpa till att upptäcka eventuella problem med maskinens hydraulsystem. Till exempel kan en minskning av hydrauloljeflödet indikera en läcka eller en blockering i systemet. Genom att mäta flödet regelbundet kan man upptäcka dessa problem i ett tidigt skede och vidta åtgärder för att åtgärda dem innan de orsakar allvarliga driftproblem.

Sammanfattningsvis är tryck- och flödesmätning av en grävmaskin viktiga processer för att övervaka och analysera maskinens prestanda. Genom att mäta trycket och flödet av hydraulolja kan man upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och vidta åtgärder för att åtgärda dem. Detta kan hjälpa till att minska risken för driftstopp och optimera underhållskostnaderna för maskinen.