De nya serierna demoleringsverktyg med BOOSTER från VTN

Nya demoleringsverktyg med BOOSTER

Vi kan nu presentera inte mindre än 4 helt nya syskonserier verktyg för rivning, demolering och återvinning, alla utrustade med BOOSTER.

VTN är ledande tillverkare av verktyg för rivningsentreprenörer. Utformningen på deras verktyg bygger på erfarenhet, det är nog därför de är så uppskattade.

De nya serierna demoleringsverktyg med BOOSTER från VTN

Det har aldrig funnits något egentligt behov av förändring, man ändrar inte ett vinnande koncept. Detta är heller inget som VTN gjort på sina nya serier verktyg, man använder samma välbeprövade grunddesign men har adderat BOOSTER som ett alternativ för de som önskar.

De gamla serierna finns alltså kvar oförändrade men nya syskonserier med BOOSTER finns nu tillgängligt i följande serier:

BOOSTER

BOSTER är ett system som gör det möjligt att öka kraften på verktygets cylinder, du får högre internt tryck jämfört med inkommande tryck. Detta sker automatiskt ju högre motstånd verktyget möter.

BOOSTER ger många fördelar:

  • Du får ökad klipp- och krosskraft
  • Snabbare arbetscykler
  • Optimal användning av din maskinen
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Mindre miljöpåverkan
  • Högre produktivitet