Bild på en vattenkanon som används för att ta bort damm

Vad är en vattenkanon för damm?

Ingen vill arbeta under förhållanden som är hälsovådliga. Om du ska arbeta på en arbetsplats där mycket damm kan samlas och sväva i luften kan detta utgöra en risk för hälsa och välbefinnande.

Damm kan förekomma på flera ställen, men det är särskilt vanligt vid stenkrossning, återvinning, avfallshantering, gruvdrift och brandbekämpning.

För att undvika att det samlas för mycket damm i luften kan du använda en vattenkanon för dammbekämpning. Detta är en maskin som blåser ut en fin vattendimma som binder till partiklarna i luften och tar dem till marken. Maskinen liknar en snökanon och har förmågan att täcka både stora och små ytor.

Vad mer finns att säga?

Under drift är detta en maskin som drar minimalt med el. Det finns också ett antal tillbehör som kan användas tillsammans med en vattenkanon, bland annat:

  • Om du arbetar i temperaturer under 0°C kan dammskyddskanonen utrustas med en vintersats
  • Om du behöver kunna styra den på avstånd kan du enkelt styra dammavskiljarens funktioner med en fjärrkontroll
  • Med en hjulbas kan du enklare flytta runt dammskyddskanonen

Låt oss också snabbt nämna att vid beställning kan du själv bestämma om du vill att vattenkanonen ska styras automatiskt med information från sensorer eller om du vill styra detta själv.

Vill du veta mer om våra vattenkanonen för damm, kontakta oss.