Simex TFC100 i arbete på Langjökull glaciär

Två st TFC100 rotationsfräsar var det som användes för att skapa världens längsta gångtunnel inuti en glaciär.

I maj 2015 avslutade två Simex TFC100 rotationsfräsar fräsningen av en gångtunnel inuti den isländska glaciären Langjökull. Tunneln sträcker sig 536 meter och skär genom isformationer som skapats under århundraden, vilket ger en utsikt över detta spektakulära naturfenomen från dess inre.

Först nu ger vi nyheter om detta framgångsrika projekt som kunnat genomföras tack vare Simex utrustning, i nästan fyra år har modellerna TF100 och TF50 rotationsfräsar varit föremål för en tvist med en tysk tillverkare angående patentet på några av de tekniska lösningarna som används för designen. En överenskommelse har nu nåtts.

Att fräsa inuti en glaciär

Langjökull (en isländsk glaciär) mäter 953 kvadratkilometer, 50 km i längd och 15-20 km i bredd, och är den näst största på Island, endast mindre än den kolossala Vatnajökull.

Glaciären ligger cirka 200 km nordost om Reykjavik och på en höjd av 1 450 m. Glaciären har en maximal tjocklek på cirka 580 m och sträcker sig över ett stort system av vulkaner (två av dem fortfarande aktiva). Eftersom detta naturfenomen är så unikt och relativt svårt att nå från den del som är exponerad i sydväst har Langjökull länge varit ett resmål för vandrare från hela världen.

2010 föreställde sig Baldvin Einarsson och Hallgrimur Orn Arngrímsson en tunnel som skulle tränga in i glaciären. Med hjälp av geofysikern Ari Trausti Gudmundsson och ingenjörsföretaget Efla, som utförde studierna för projektet, föreslog de en utgrävning av en gångtunnel som gör det möjligt att beundra ismassan inifrån. Projektet genomgick en lång mognadsperiod inte bara för att få myndighetsgodkännanden utan också för att göra en grundlig utvärdering av de många geologiska, miljömässiga, logistiska och konstruktionsfaktorerna.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt planen för att garantera arbetstagarnas säkerhet under byggfasen och besökarnas säkerhet efter att tunneln öppnades för allmänheten. Projektets genomförande innebar utgrävning av en tunnel med en total längd på 536 m som kan nås från en 80 meters ”korridor” och nås från utsidan genom en portal.

I slutet av denna första del av den linjära gångvägen finns en stor kammare, sedan delas kretsen i två andra tunnlar vardera med en oregelbunden formad slinga; oavsett vilken riktning som tas, leds besökaren alltid tillbaka till kammaren och ingångskorridoren.

Efter utgrävningen var tunneln utrustad med ett ventilationssystem och ett belysningssystem med specialeffekter som drivs av solpaneler och vindgeneratorer installerade externt för att minimera miljöpåverkan. Nu, tre år efter invigningen, kan gångtunneln med sina 20 000 årliga besökare anses vara en riktig framgång.

Att fräsa inuti en glaciär

På grund av de praktiska svårigheterna att arbeta på en höjd och i ett avlägset område tilldelade företaget som främjar projektet åt en entreprenör som är bekant med att arbeta i det stora området. Organisationen och planeringen av projektet var komplex ur många synvinklar, särskilt för att det område som identifierats för tunnelutgrävningen inte alltid skulle vara tillgängligt på grund av väderförhållanden.

För att hålla schemat – öppnandet för allmänheten planerades den 1 juni 2015 – konstruerades och byggdes en speciell maskin lokalt för att utföra arbetet. Tack vare de lösningar som används för denna maskin skulle utgrävningstiderna teoretiskt förkortas, men under 2014 visade systemet begränsningar för de mekaniska lösningarna som antogs och verkade inte kunna säkerställa en tillfredsställande effekt, eftersom det bara avancerade 2 meter per dag.

Entreprenören sökte efter en ny lösning med större tillförlitlighet och högre produktion för att hålla tidsschemat. Lösningen tillhandahölls av Simex återförsäljaren för Island, Vèlfang, som efter att ha utvärderat storleken på utgrävningen föreslog rotationsfräsen TFC100.

Lösningen innebar i huvudsak ett system för utgrävning, en bärarmaskin med ett tillbehör i rätt storlek för den lilla tunneln som mäter 3 meter i höjd och, beroende på området, 2-5 meter i bredd.

Tillbehöret måste också kunna gräva ut nischer och stora kammare utan att det påverkade tidsramen. Efter att ha testat TFC100 på en rak del av entrén blev det klart att produktionen kunde fördubblas omedelbart, till och med tredubblas, när operatörerna hade tagit fram den bästa tekniken för att använda maskinen och redskapet tillsammans.

Efter att ha grävt åtkomstkorridoren och nått den punkt där utgrävningen av den stora kammaren (utgångspunkten för slingan) började skapades två utgrävningsytor som skulle mötas ungefär halvvägs. Två TFC100 rotationsfräsar sattes i arbete, en kopplad till en Terex TC40 minigrävare och den andra till en JCB 8026 minigrävare, som grävde i motsatt riktning för att sedan mötas vid genombrottspunkten, praktiskt taget samtidigt och slutföra kretsen. En tredje TFC100 köptes för att ligga redo om de två arbetande fräsarna krävde underhåll (en försiktighetsåtgärd som visade sig vara onödig). Arbetet med att få bort den malda isen utfördes av en teleskoplastare med skopa.

Under hela arbetet visade TFC100 en utmärkt förmåga att fräsa den tusen år gamla packade isen av Langjökull.

”TFC100 fräsarna gjorde verkligen hela projektet möjligt. Grävning av is kanske inte verkar vara ett jobb som ger särskilda utmaningar, men när vi pratar om material som har överlappat och komprimerats under århundraden. Så vi är mycket nöjda med dessa fräsar som verkligen gjorde det möjligt för oss att slutföra utgrävningen enligt schema.” Enligt djupet (som nämnts är tunnelns maximala djup i förhållande till ytan 30 m), är isen i en sådan massa mycket kompakt och har en liten mängd tomma utrymmen och, beroende på zon, kan ha en enaxlig tryckhållfasthet på 5-10 MPa. En glaciär bildas genom komprimering av olika snöskikt som ackumuleras och komprimeras över tiden på grund av vikten av de övre skikten (dvs. metamorfosen av iskristaller). De två små TFC-fräsarna fick därför arbeta på ett arbete som liknar utgrävningen av bergsmassa med en måttlig tryckhållfasthet än av en glaciär som bildats av en frusen vattenkropp.

Simex TFC50 och 100 rotationsfräsar de 2 minsta i serien

TFC100 kan monteras på 2,5 – 4 tons minigrävare och är tillsammans med den ännu mindre TFC50 för 1,2 – 4 tons minigrävare 2 fräsar i en hel serie av Simex utbud av rotationsfräsar.

SE TF-serien här och TFC-serien här

Liten men kraftfull, TFC50 och TFC100 är rotationsfräsar som kan fräsa hela sin bredd tack vare ett innovativt system med centrummonterad och bitsutrustad kedja som inte lämnar några zoner ofrästa. Detta gör att tillbehörets arbetskapacitet maximeras.

Dessa redskap är särskilt lämpade för plantskolor och skogsbruk, såsom fräsning av stubbar och rötter, dessutom mycket effektiva för fräsning av diken och mindre rörgravar i stenig terräng, eller vid VA-anläggning och fiberläggning. TFC50 och TFC100 kan också användas effektivt för fräsning av betongväggar eller avlägsnande av gips, tack vare vikten och dess storlek med små bärare är de perfekta vid renovering av civila och industriella byggnader. Fräsarna har låg ljudnivå och kan användas i trånga utrymmen. De är dessutom extremt effektiva för väggprofilering av horisontella eller vertikala ytor.