Företagare i Tysklans inspekterar ett fräshjul

Simex redo för fiberoptisk utmaning i Tyskland

Simex som är den ledande tillverkaren av fräsar har länge utvecklat och producerat andra redskap för dikning, spårfräsning och fräsning för fibernät.

I Tyskland har implementeringen av det europeiska direktivet som kräver installation och uppgradering av fiberoptiska nät till 2020 satt fart på offentliga myndigheter, utvecklare och företag inom telekomindustrin.

Företagare i Tysklans inspekterar ett fräshjul
Fältdemonstration av Simex RWA500 fräshjul i Tyskland

Simex designar och tillverkar fräshjul som gräver ut små rörgravar med en bredd på 25-250 mm och ett djup på 200-800 mm. Speciella fräshjul tillverkas också för att möta de specifika krav flera länder har när det kommer till uppgradering av de nya fiberoptiska näten.

För att hjälpa till var Simex värd för en workshop med fältdemonstrationer för en grupp tyska företag som verkar inom fiberbranschen. Under bordsdiskussionen utbytte deltagarna åsikter och erfarenheter, med betoning på de speciella krav och problem som särskilt gäller i Tyskland..

Nya lösningar för den tyska marknaden

För att underlätta installationen av fiberoptiska nätverk på trottoarer, den föredragna lösningen i Tyskland, tog Simex nyligen fram ett nytt fräshjul, RWA500. Denna modell är en version av tidigare RW500, som redan är väldigt uppskattad av många användare i Italien och övriga världen. Det speciella med RWA500 är att när bäraren tvingas arbeta i en lutning, lutar fräshjulet så att den alltid fungerar vinkelrätt mot marken. Fräshjulet kan gräva bredder från 50-120 mm och tack vare den justerbara djupfunktionen ett djup mellan 250-500 mm.

Entusiasm uttrycktes också för CT2.8, det vibrerande kompaktorhjulet som funnits länge i produktion och sålts framgångsrikt över hela världen. Hjulet kompakterar diken och rörgravar från 80-400 mm jämnt och garanterar återfyllningskvaliteten samt hållbarheten hos asfaltlagren ovanpå.