Simex kedjegrävare löser problemet

Drôme som ligger i regionen Auvergne-Rhône-Alpes är ett område med många ”gröna vägar”, som även inkluderar en slinga som börjar i Montélimar och fortsätter i över 60 km. Du utforskar området med cykel, till häst eller till fots.

En ny cykelslinga har lagts, vilken kommer att ansluta till den lilla byn La Batie Rolland, där ansluts den till övriga slingor, vilket förlänger den totala längden på denna underbara cykelväg som är en av de mest intressanta i hela Frankrike.

Ett dike för att säkerställa cykelledens livslängd

Den nya slingan läggs med en speciell trottoar som inte bara garanterar en utmärkt yta för cykling utan också har en typ av asfalt som bibehåller banans naturliga färg.

Slingan kräver dock skydd mot den skada rötterna till den täta vegetationen som blomstrar vid dess sidor kan åsamka. Eftersom rötterna växer ständigt utgör de ett hot mot körbanan på slingan, ett betydande problem som påverkar hållbarheten på den nya cykelvägen. En lösning hittades genom att gräva ett 90 cm djupt och 15 cm brett dike på första sträckan, 3 km på vardera sidan (totalt 6 km).

Diket är fodrad med ett speciellt anti-vegetativt ark som förhindrar att rötterna tränger in i diket och tvingar dem att istället löpa parallellt eller växa i motsatt riktning. Och eftersom de då inte kan korsa slingan undviker man beläggningsskador på den nya trottoaren.

Även om det kan verka vara en enkel uppgift fanns det flera utmaningar att gräva diket eftersom mängden rötter som redan fanns under slingan och stenarna i olika storlek gjorde att kedjegrävaren måste vara tillräckligt starkt och hållbart för att säkerställa önskad produktivitet och precision. François Gilles, ägare till GTPSE, entreprenören för jobbet, identifierade lösningen genom att välja Simex CHD120B kedjegrävare som kopplades till en Komatsu PW118 hjulgrävare på 12 ton.

Produktivitet och tillförlitlighet, ett Simex-kännetecken

Simex CHD120B kedjegrävare sticker ut från de många modellerna på marknaden för sin kraftfulla konstruktion och en kedja tillverkad för att klara höga påfrestningar. Entreprenören valde en kedja med hackblad och bits för att utnyttja verktygets och grävmaskinens hydrauliska kraft maximalt (flöde 130 l/m, tryck 240 bar).

Dessa funktioner gynnade i hög grad produktiviteten: genom att utnyttja grävmaskinens vikt och stabilitet lyckades kedjegrävaren utföra problemfri grävning, tackla knotiga rötter och dela stora stenar under hela 6 km utan minsta tecken på svårighet.

Under arbetet utmärkte sig kedjegrävaren också för effektiviteten med spårrensaren, rent spår helt enkelt vilket snabbade på genomförandet av projektet.

Trots terrängens svåra förhållanden avancerade grävmaskinen i snitt cirka 200 m/h, en produktivitet som var mer än tillfredsställande.