En grävmaskin på bilskroten som utvinner guld

Har du också SEX gram guld i din bil?

SEX gram guld i bilen, det är vad forskarna i Realize hittat i varje bil när man undersökte dem. Det råder alltså guldfeber i återvinningsbranschen kan man säga.

Vad det handlar om är att projektet Realize har fått elva miljoner kronor för att undersöka hur man bäst kan uppnå 95 procents återvinning (ELV-direktivet), ett vetenskapligt forskningsprojekt som ska komma fram till effektivaste metoden för återvinning av fordon. Dels handlar det om själva hanteringen men även hur man kan öka värdet på materialet både ekonomiskt och miljömässigt.

Forskningsprojektet finansieras med åtta miljoner kronor av Mistra, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Projektet leds av Chalmers och deras forskningsparter IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik och Viktoriainstitutet.

Bilskrot blir återvinningsföretag

En grävmaskin på bilskroten som utvinner guld

Vi på AMAS följer utvecklingen med spänning och efterfrågar hela tiden våra leveranörer som tillverkar verktyg för återvinning på nya smarta lösningar på återvinningsproblematiken.

Vad vi kan vänta oss är att de gamla bilskrotarna i framtiden blir mer av återvinningsföretag. Just nu leder man arbetet med att specialdemontera 300 bilar som ska jämföras med traditionell bildemontering där endast lagstiftade delar plockas bort. Speciellt tittar man på stora plastdetaljer, kopparkablar och elektronikboxar, dessa innehåller både ädelmetaller och andra metaller som är kritiska för EU.

Bilarna där man hittade mellan 5 och 7,5 gram guld i är från från 2000-talet och hurvida det är mer eller mindre guld i modernare bilar vet man ännu inte. Dels har tillverkarna blivit mer materialeffektiva samtidigt som bilarna innehåller mer elektronik där det mesta av guldet finns.