Bild på en stubbklipp som används för att utvinna bioenergi ur stubbar

Nya möjligheter med SC stubbklipp

Visste du att 20% av trädets energi sitter i stubben? Det vet AMAS Svenska AB som nu presenterar en helt ny stubbklipp för effektiv skörd och brytning av stubbar.

Kategoribild på alla stubbklippar från VTN

– Det är dumt att lämna så mycket som 20% av ett träds energi kvar efter avverkning, bioenergi som kan utvinnas och är bättre ur klimatsynpunkt än fossila bränslen säger Magnus Uppsten på AMAS Svenska AB som sålt det första exemplaret av nya stubbklippen från VTN till Träd och stubbhantering i Väst AB.

Stubbklipp, stubbskördare och stubbrytare?

Du kan nämna nya klippen med alla dessa namn, VTNs nya verktyg både skördar, bryter, klipper och flisar stubbarna. Med detta sagt är verktyget mycket lämpligt att använda både direkt på avverkad mark eller på återvinningen. Den smart utformade käften gör att du enkelt kan få med dig hela stubben upp och därefter bearbeta ner den till lämplig storlek, kvar lämnas en fin yta som ger god återväxt.

Fördelar ned att skörda stubbar:

  • Det ger intäkter till markägaren
  • Föryngringen blir enklare och billigare
  • Positivt för klimatet, energin från stubbar kan ersätta fossila bränslen
  • Gynnsamt mot rotröta. När du har rötskadad skog och avlägsnar stubbarna minskas risken för spridning

Det kan tyckas se brutalt ut att använda en stubbklipp men faktum är att den gör mindre ingrepp på naturen än traditionell markberedning.

Man har länge sneglat på potentialen att ta vara på stubbarnas energi

Ulf Dolfei

– Man har länge sneglat på potentialen att ta vara på stubbarnas energi, många försök har gjorts med varierad framgång sedan 1970-talet, vi är glada att VTN har utvecklat ett koncept som är effektivt och skonsamt, det är ett välkommet verktyg som stärker oss som leverantör av återvinningsverktyg säger Ulf Dolfei, VD på AMAS Svenska AB.

VTNs nya stubbklipp går under modellbeteckningen SC och säljs av AMAS Svenska AB i Enköping. Klippen finns i två modeller SC12 och SC21, passar bärarmaskiner från 15 till 35 ton.