En hjulsåg som fräser spår i sandsten vid en rivning

Micro Trenching

Micro trenching är en metod för att lägga kablar utan att störa eller förstöra den existerande infrastrukturen. Denna metod används med stor fördel på underlag som asfalt då man kan fylla igen hålet löpande under arbetets gång, då den inkluderar en industrialiserad lösning för just detta. Alla sparar på så sätt både tid och pengar med micro trenching. Reduceringen i arbete samt den låga inverkan processen har på omgivningen gör detta till ett utmärkt sätt att bland annat dra fiber till bostadshus, oavsett hur tätbefolkat området är.

Tekniken för micro trenching har varit tillgänglig i flera år. Verktyg som Simex fiberfräs kan användas i detta arbete och gör ett mycket snabbare och bättre jobb än en att gräva med skopa. Många privatpersoner har under åren själv grävt på sin tomt för att möjliggöra dragning av fiber till hemmet. Detta kräver en stor arbetsinsats och tar mycket längre tid eftersom man rekommenderas att lägga kabeln ganska djupt så eventuellt marktryck ovanifrån inte har någon inverkan på själva kabeln. Med micro trenching kan man fräsa ett spår ca 10 cm brett och 50 cm djupt. Detta till skillnad från om man måste gräva upp marken, då får man räkna med dimensioner som 60 x 60 cm.

Se våra fräshjul här!

Att gräva ner fibern kan ta 4 – 6 gånger så lång tid jämfört med micro trenching. Med micro trenching spelar det heller ingen roll vilken tid på året som arbetet ska utföras. Ska man gräva ett 60 x 60 cm dike i asfalt stiger kostnaderna markant med tanke på arbetsinsatsen och mängden asfalt som behövs för att fylla igen hålet efteråt. Med ett mindre dike blir det också en mindre mängd fräst material som behöver forslas bort, om det ens behövs då fräsmassor kan återanvändas som fyllnadsmassor.

Som om det inte vore nog är det även betydligt enklare att räkna på kostnaderna för micro trenching i jämförelse med schaktmetoden. Micro trenching är helt enkelt en överlägsen metod i alla avseenden.

Micro trenching för FTTH – Fiber to the Home

FTTH kallar man det när installation görs från en central accesspunkt till individuella byggnader, så som privata hem, lägenhetsbyggnader, kontorsbyggnader och liknande, med målet att leverera bredband via fiber. FTTH är pågående i stora delar av Sverige då många fortfarande använder en långsammare typ av uppkoppling.

Med ett projekt av denna magnitud är det lätt att förstå alla fördelarna som micro trenching kan erbjuda. Bara en sådan sak som att inte behöva stänga av en väg, eller ens en fil, för att kunna utföra arbetet som krävs, betyder att alla som behöver använda infrastrukturen i området fortfarande är fri att göra så utan något annat än mindre störningar.

Detta är speciellt fallet då man tänker att det inte bara är gatorna som måste förberedas för kablarna. Man måste dra fram dessa till varje individuell byggnad som ska få fiber. En alternativ metod som använts på vissa håll är FTTC – Fiber to the Curb. I detta fall så drar man endast fiber efter gatorna för vidare anslutningen via ett annat medium.

En väldigt stor fördel med just fiberoptik är att hastigheten begränsas mer av utrustningen som tar emot signalen än fibern själv. Detta betyder att uppgraderingar kan göras i teknologin utan att man behöver gräva upp annars fullt fungerade fiberkablar. Det enda man egentligen behöver tänka på är vilken typ av fiber som används. Användningen av bättre fiberkablar är ett måste för framtida hastigheter över 1 Gbit/s.

Fiber är tillgängligt för många, men långt ifrån alla. Micro trenching hjälper till att påskynda processen att få fiber till så många hem som möjligt.