En hjulsåg som fräser spår i sandsten vid en rivning

Man fick såga ner vid sjukhuset

Det schweiziska byggföretaget LötscherPlus genomför ett större utbyggnadsarbete på en flygel av stadssjukhuset i Luzern. Vid byggandet av fundamenten fann företaget många svårigheter att hantera sandstenen, den sedimentära bergarten som utgör mycket av byggarbetsplatsens grund.

Hård och nötande, med motståndsvärden mellan 70 och 100 MPa, kan den inte (med lönsamhet) tas bort med traditionella skopor. Inte heller med hydraulhammare uppnås acceptabel takt att få undan sandstenen utan att materialet tidigare har sektionerats och brutits ut i stycken. Av denna anledning har LötscherPlus förlitat sig på hjulsågen Simex RWE100, den största i sortimentet, designad speciellt för rivning och kapning på hårda och kompakta ytor. Sågen som hyrts av en återförsäljare var försett med ett skärhjul för 800 mm arbetsdjup och 130 mm bredd. Längsgående snitt gjordes alltså längs fundamenten, så att de hydraulhammarna sedan kunde fungera utan risk att fastna i materialet.

RWE100, monterad på en Hitachi ZX350, motsvarade operatörens förväntningar och garanterade en framfart på 6 linjära meter per timme, vilket, med tanke på materialets motståndskraft och nötningsförmåga, blev en riktig framgång. Med tanke på områdets känslighet hade det inte varit möjligt att använda sprängämnen och som redan nämnts garanterade inte de hydrauliska hammarna den önskade produktiviteten. Valet av RWE100 var därför framgångsrikt, även tack vare de två stora hydraulmotorerna, i direktdrift med det fräsande hjulet, som genererar en skärkraft på 55,7 kN (med ett hjul för 800 mm djup, inställt på 380 BAR ).

Simex RWE60 till RWE100 hjulsågsmodeller är designade för grävmaskiner från 25 till 75 ton för att täcka alla de arbetsplatser där snitt måste göras på horisontella eller vertikala ytor och i närvaro av mycket motståndskraftiga och nötande material. Det vanligaste användningsområdet för dessa modeller är rivnings- och byggarbetsplatser, där operatörerna behöver en selektiv borttagning av stora delar av betong eller sten – som annars inte skulle vara lätta att hantera – genom att kombinera den stora skärkraften med hög precision.