Furukawa

Allting startade år 1875 när Furukawa öppnade sin första koppargruva. Arbetet i gruvan krävde nya och specifika lösningar för ökad produktion.

År 1900 började Furukawa producera sin egen utrustning vilket ledde till större produktionsnivåer. Resultatet de uppnådde skapade efterfrågan av liknande maskiner i andra gruvor. Genom detta skapades stegvis basen för ett nytt högteknologiskt företag. År 1961 bilades Furukawa Rock Drill Ltd (FRD) och nu skulle maskinerna som från början var avsedda för eget bruk säljas världen över.

Idag mer än 130 år senare är Furukawa ett världsledande företag och har flera fabriker för hydraulhammare och borriggar.

Furukawa logga grå mörkgrå 400x200
4 star rating
4 star rating
4 star rating
4 star rating
4 star rating

Mer om Furukawas grundare, Ichibei Furukawa

Ichibei Furukawa, född den 16 april 1832, död 5 april 1903 var en japansk affärsman som grundade en av idag femton största industrikonglomeraten i Japan, specialiserat på elektriska produkter, kemikalier och metaller. Ichibei köpte 1877 koppargruvan Ashio från den japanska regeringen, som han senare organiserade med sina andra anläggningar till en industrikonglomerat under namnet Furukawa zaibatsu (idag kallat Furukawa Group). Företagsgruppen är idag en av de viktigaste i Japan.

Biografi
Ichibei Furukawas skolutbildning började och slutade innan kommendör Perrys skepp nådde in i Japanska farvatten. Hans föräldrar var lägre medelklass och hade inte råd att ge honom någon högre utbildning. Detta ungefär vid samma tid som Japan öppnades upp för att handel med USA och andra civiliserade nationer. Utrikeshandeln tog intryck och formade Ichibei Furukawa att bli en affärsman. Han adopterades av en excentrisk man vid namn Furukawa Tarozaemon, som bekostade honom utbildning i näringslivet. Ichibei och hans styvfar hade hela tiden täta kontakter men delade aldrig samma uppfattning om affärsrörelser, men med tiden insåg styvfadern att Ichibei oftast hade rätt och gav honom fria tyglar.

Handel och utrikeshandel
Ichibei Furukawa gjorde stora vinster i handel med råsilke, han exporterade sitt lager för utländsk konsumtion. Han gjorde också bra i handel med ris samtidigt som han tidvis led svåra förluster som en följd av de växlingar som sker i råvaruhandeln.

Industri
Trots sina framgångar inom handeln, kände Ichibei ett behov av att vara direkt involverad i ett faktiskt arbete. Han längtade efter att bli ledare för en industri, med önskan att utöka möjligheterna till sysselsättning för sina landsmän, arbetslösheten var vid denna tid ett allvarligt problem i Japan. Han hade ambitioner liknande andra banbrytande industrimän i väst och ville förbättra hel del av arbetet och utöka efterfrågan på sina tjänster. Han hade också välvilliga tankar på att höja levnadsstandarden för arbetarna men även förbättra deras levnadsstandard vid ålderdomen.

Möjligheten att uppfylla sin dröm fick Ichibei efter att en rad misstag begåtts i en Japansk industri där Ichibeis nya förändringar fick stor betydelse för verksamheten. Ichibei Furukawa hade länge reflekterat över möjligheterna i gruvnäringen. Han köpte därför en koppargruva som gick halvknackigt och gillade verksamheten så pass mycket att han köpte ytterligare en annan lite senare. Denna andra gruvan var gammal och hade varit i drift i årtionden. Den hade emellertid alltid producerat men ansågs vara en vågad investering. Ichibei Furukawas köp blev utskrattat av några av de initierade i branschen och inte ens hans egna gruvarbetare uppmuntrade honom i satsningen. Allt eftersom verksamheten i gruvan förbättrades och utvecklades under hans förvaltning växte gruvan och blev en av de största gruvorna i Japan, den numera berömda Ashio koppargruva.

Koppar
På större djup, fann han enorma fyndigheter av malm och produktionen ökade oerhört. Han använde sin stora rikedom till att etablera en idealisk industristad i bergen i Ashio. Han byggde bättre bostäder för gruvarbetarna, installerade skolor för barnen, byggde sjukhus och vägar i hela distriktet, han såg även till att arbetarna kunde ägna sig åt nöjen vilket var en oerhörd sak i Japan på den tiden.

Ichibei Furukawa levde nära sina gruvarbetare (mitt bland dem), så pass nära hans arbete med affärer kunde tillåta. Hela tiden utökade han sina verksamheter. Han köpte tio kol- och koppargruvor till i olika distrikt i Japan. Alla av dem blommade upp och större andelar av intäkterna kunde ges åt gruvarbetarnas välstånd.

Hans rikedom och inflytande blev så stor att vidskepliga människor började tro att han skulle vara en demon och att hela hans välgörenhet var ett enkelt ett knep för att få kontroll över dem. Detta var något det pratades om särskilt i närliggande samhällen som inte hade direkt nytta av hans förtjänst, trots det faktum att gruvorna ökade nyttan för hela regionen och nationen. När de enorma föroreningarna från gruvorna började påverka hälsan hos invånarna i regionen, tyckte de att deras misstankar bekräftades. Efter kravaller klev regeringen in och krävde ett botemedel. Som svar, byggde Furukawa ett system av tunnlar och kanaler för att avleda industriavfall till en avlägsen kust. Kostnaden var stor, men arbetet slutfördes under hans egen tillsyn på kort tid. Det var en triumf för regeringen och folket tog det som ett bevis på att även djävulen själv var ingen match för den kejserliga makten.

Senare i livet
Även Ichibei Furukawa skulle kunna ses som patriarkal förblir han inflytande och ihågkommen i Japan som det högsta exemplet på en framsynt man, med offentligt civilkurage som åstadkommit stora saker, och förtjänar sin titel som “Kopparkungen”.

I sitt 72:a levnadsår, året före sin död, reste han till Korea för att öppna en guldgruva. Han hade också stora planer på att öppna gruvor i Kina men detta blev inte av då han hastigt avled. Hans stora förmögenhet och ålder fick honom inte att dra ner på tempot. Han vägrade att lyssna på råd från vänner och släktingar, och förblev upptagen med sin fantastiska framgångar, ända till slutet.

Han introducerade de första maskinerna för silkesodling i Japan, vilket förlänger produktionen av silke. Han föregick alla andra i användningen av elektrisk belysning i sina kolgruvor och han etablerade det första matugnarna i Japan. Han antog ivrigt alla moderna förbättringar, och var en bra kund för amerikanska uppfinnare och tillverkare.

Nutid
Den vision och anda som Ichibei Furukawa byggde sitt företagsimperium lever fortfarande kvar idag. Hans tanke om det bästa för arbetaren finns alltid med i utvecklingen av produkter. Det är en av anledningarna till varför så många väljer Furukawas hydrauliska hammare.