Amos Sjöstedt och Johan Martengård vid Kölstaån under utbyggnaden av E18 med stora trummor i bakgrunden

8 500 l/min löser utmaningen vid Kölstaån – E18-utbyggnaden

Förmiddagens kundbesök hos Mikael Schiller, en innovativ företagare som jobbar åt Entry AB, visade hur vår teknik bidrar till viktiga infrastruktursatsningar. Mikael, som såg potentialen i vår kraftfulla sänkpump Dynaset HSP8500, har nu implementerat den i sitt arbete med att utöka E18 mellan Västerås och Köping. Projektet innebär att vägen breddas för att möta den ökande trafikmängden och förbättra trafiksäkerheten.

Byggarbete vid Kölstaån under utbyggnaden av E18 med arbetare och maskiner i aktivitet

Bakgrund: Utbyggnad av E18

E18 mellan Köping och Västjädra är för närvarande en mötesfri landsväg med 2+1 körfält och varierande trafikmängd på upp till 21 130 fordon per dygn. Den höga trafikmängden och typen av väg har lett till frekventa olyckor, vilket projektet syftar till att åtgärda genom ombyggnad till motorvägsstandard. En breddning av vägen pågår, där särskilda åtgärder vidtas för att minimera miljöpåverkan och förbättra bullersituationen för närboende.

Förlängning av stor trumma vid Kölstaån under utbyggnaden av E18 med synlig grävnings och byggaktivitet

Utmaningen: Vattenhantering vid Kölstaån

En kritisk del av projektet är att förlänga de stora trummorna, cirka 4 meter i diameter, som leder Kölstaån under den gamla vägen. Här uppstod en betydande utmaning: att torrlägga området för att möjliggöra arbetet med trummorna. Mikael Schiller vände sig till oss för att lösa detta problem med hjälp av våra sänkpumpar, vilka kan pumpa bort vatten med en kapacitet på upp till 8 500 liter per minut.

Vattenflöde vid Kölstaån under utbyggnaden av E18 omgiven av grön vegetation och grävningsarbeten

Lösningen: Effektiv vattenhantering med Dynaset HSP8500 sänkpump

Vår HSP8500-sänkpump från Dynaset, kopplad till grävmaskinens hydraulik, visade sig vara den perfekta lösningen. Genom att forsla upp vattnet från Kölstaån på ena sidan vägen och via slangar leda det vidare till andra sidan, kunde vi säkerställa att området blev tillräckligt torrt för att förlänga trummorna. Detta gjorde arbetet både effektivt och säkert. Dynaset erbjuder också större och mindre modeller av sänkpumpar för olika behov.

Dynaset HSP8500 sänkpump i drift vid Kölstaån under utbyggnaden av E18
Dynaset HSP8500 sänkpump i drift vid Kölstaån under utbyggnaden av E18 som visar hur vatten pumpas bort

Teamet bakom framgången

Under besöket träffade vi också Amos Sjöstedt från Albins Maskinservice AB, som fungerar som kranförare och allt i allo. Amos ansvarar för att lyfta ner rören som ligger på en lastbil längre bort, vilken körs av Johan Martengård på Bröderna Martengård Transport AB. Tillsammans utgör de ett starkt team som bidrar till projektets framgång genom sin skicklighet och samarbetsförmåga.

Amos Sjöstedt och Johan Martengård vid Kölstaån under utbyggnaden av E18 med stora trummor i bakgrunden

Framtidens vägbyggen med innovativa lösningar

Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur innovativa lösningar och samarbete mellan olika aktörer kan övervinna stora utmaningar. Mikael Schiller och hans team på Entry AB visar att med rätt teknik och kompetens kan vi inte bara möta dagens krav utan också framtidens.

Arbetare svetsar en stor trumma vid Kölstaån under utbyggnaden av E18