En rotationsfräs som fräst rörgravar under extrem kyla

Fräsning för gasledning på Yamal-halvön

På Yamal-halvön, nordvästra Sibirien, användes en Simex TF1100 rotationsfräs till att fräsa ett dike för en gasledning till byn Novy Port. Dikesfräsningen utfördes under vintern vid extrema väderförhållanden, vilket var nödvändigt för att hålla tidsplanen.

De mycket låga temperaturerna som gör marken frusen i permafrostförhållanden möjliggjorde faktiskt förflyttning av tunga fordon och effektiv schaktning av marken. Under tjällossningen förvandlas hela området till träsk, och är inte framkomligt med tunga maskiner.

Kalla temperaturer (med toppar på -40 °), frusen mark, mycket stenar och behovet av att slutföra utgrävningen före tjällossning var skälet till varför man valde gräva diket med Simex TF1100 rotationsfräs. Simexfräsen kunde bibehålla en produktivitet på 20 m³/h under extrema miljöförhållanden och samtidigt garantera hög tillförlitlighet, trots starka påfrestningar arbete 24/7.

Allt detta möjliggjordes av de egenskaper som utmärker alla modeller av rotationsfräsar från Simex. Direktdriven hydraulisk kolvmotor, som direkt levererar kraft till trummorna utan mekaniska transmissionskomponenter garanterar högt vridmoment och hög prestanda. Axeln överför endast rörelse och bär ingen belastning tack vare dubbla stödlager för varje trumma. Filter på matarledningen och på dräneringsledningen, båda integrerade, skyddar hydraulsystemet från externa föroreningar.

I detta sammanhang gav Simex rotationsfräs en dubbel fördel: å ena sidan grävningen av ett smalt och djupt dike; å den andra sidan ett ”malet” material som är lämpligt att omedelbart återanvändas som fyllnadsmassa.