Arbetslaget från Dipart framför sin Volvo EWR150E med den nymonterade asfaltsfräsen

Erfarenheten av en demokörning med Dipart Entreprenad

När man pratar om styrka, precision och effektivitet inom bygg- och anläggningsbranschen, finns det ingen tvekan om att rätt maskinvara spelar en avgörande roll. Det var nyligen Dipart Entreprenad AB visade intresse för en demokörning med vår Simex PLB450 asfaltsfräs, vilket ledde till en spännande dag fylld med erfarenheter och insikter.

En imponerande Simex PLB450 asfaltsfräs monterad under rotorn på en robust Volvo EWR150E
En PLB450 asfaltsfräs monterad på under rotorn på en Volvo EWR150E

Vår skicklige servicetekniker, Per Svalby, besökte Dipart Entreprenad AB på deras arbetsplats i Södermalm, Stockholm, för att utföra installationen. Fräsen var inte bara monterad på deras Volvo EWR150E grävmaskin, utan Per hade även tryck- och flödesmätt för att säkerställa en optimal matchning med asfaltfräsens hydraulikbehov.

Arbetslaget från Dipart framför sin Volvo EWR150E med den nymonterade asfaltsfräsen
Det engagerade arbetslaget från Dipart Entreprenad AB framför deras Volvo EWR150E utrustad med den nymonterade Simex PLB450 asfaltsfräsen

Demokörningens fokus var att visa fräsens kapabiliteter och potential – något som tydligt illustrerades när fräsen precist fräste jäms med en brunn på vägen.

Närbild på Simex PLB450 asfaltsfräsen i arbete fräser jäms med en brunn med exceptionell precision
Närbild på asfaltsfräsen som fräser jäms med en brunn

Frässpåret efterlämnat av Simex PLB450 är inte bara estetiskt tilltalande, det erbjuder också god vidhäftningsförmåga för ny asfalt. Dessutom kan de frästa massorna återanvändas som fyllnadsmassor – en hållbarhet fördel som inte kan underskattas.

Närbild på det fina frässpåret efterlämnat av asfaltsfräsen
Närbild på det fina frässpåret efterlämnat av Simex PLB450 asfaltsfräs Fräsmassorna synliga i bakgrunden bidrar till en mer hållbar arbetsprocess

Efter demokörningen funderar nu Dipart på att införskaffa en egen asfaltsfräs. Så, kanske ser vi snart en Simex PLB450 bli en permanent del av Dipart Entreprenads växande maskinpark.