Två byggnader utefter Sågargatan i Uppsala under rivning Framför dem en Volvo EC480EHR rivningsmaskin

Effektiv dammbekämpning hos Normans i Jönköping

När dammet lägger sig på en arbetsplats, är det en tydlig indikation på att arbetet är i full gång. Men när en rivning utförs tätt intill bostäder, kan dammet bli en källa till bekymmer för de boende. Detta var fallet för Normans i Jönköping AB, som nyligen inledde ett enormt rivningsprojekt i Uppsala, med 10-12 byggnader på agenda.

Hannes Beckling som arbetar på Normans i Jönköping
Hannes Beckling på Normans med t shirt från hyreslandslaget 🙂 planerar rivningen

I sådana situationer blir vi på AMAS din partner i dammbekämpning. För oss, är det viktigaste att skydda alla intressenter: de som utför arbetet, de boende i närheten och självklart, miljön.

Inspektion av vattenpumpen i motorutrymmet på en VOlvo grävmaskin
Vi undersökte vattenpumpen som satt monterad i motorutrymmet på Volvon

För att lösa problemet åkte vi till platsen och levererade en Spraystream dammbekämpningskanon. Valet av placeringen var avgörande för effektiviteten. Vi behövde lokalisera var dammet blåste ut från arbetsplatsen, bestämma vindriktningen och placera dammkanonen för bästa effekt. Detta innebar även att dra fram en vattenslang och ordna med elektricitet.

Spraystream dammkanon färdig att användas efter installation
Efter snabb installation var dammkanonen igång

Utöver detta, utförde vi även service på deras grävmaskinsmonterade HPW-Dust dammbindningskit. Denna sitter monterad i deras höjdrivare, en Volvo EC480EHR. Det första steget var att säkerställa att vattenpumpen hade korrekt oljetryck och flöde. Sedan kontrollerade vi vattenledningarna fram till högtrycksmunstyckena. Avslutningsvis, hittade vi problemet – högtrycksmunstyckena var igensatta.

Närbild på klipp som river ner en silos även utrustad med dammbindningskit
Dynasets HPW Dust bekämpar dammet direkt vid rivningen

Vår förmåga att agera snabbt var nyckeln till framgången i denna operation. Normans kontaktade oss en fredag eftermiddag och redan vid lunch på måndagen därefter var vi på plats och redo att hjälpa dem.

Per Svlby anställd på Normans och Magnus Uppsten pratar om dammproblem

Tack vare denna insats kunde Normans fortsätta sitt arbete med minimala störningar för de boende i närheten. Detta visar att, oavsett utmaning, är vi redo att hjälpa till. Med vår expertis, innovativa lösningar och snabba respons, kan vi hjälpa er att skapa en säkrare och renare arbetsplats.

Två byggnader utefter Sågargatan i Uppsala under rivning Framför dem en Volvo EC480EHR rivningsmaskin
Två av flera byggnader som ska rivas

Kontakta oss idag för konsultation, eller läs mer om våra produkter för dammbekämpning här.