Dubbelt arbete för Simex TFC400 på arbetsplatsen

Nu har ytterligare ett företag testat nya rotationsfräsen TFC400, den nya fräsen med full fräsbredd.

Fräsen testades på en byggarbetsplats åt ett företag med mer än 30 år inom bygg- och renovering. Företag fick uppdraget att fräsa för förstärkning av en bergsvägg och skapa ett nytt dike för avloppsledning under berget. Ytan bestod i huvudsak av tuff, kompakt och skrovligt berg.

Simexfräsen gjorde ett snabbt intåg och blev omedelbart uppskattad för sin effektivitet. Det visade sig att bergsbitsen trots 50 timmars körning inte hade några relevanta tecken på slitage. Rotationsfräsen hade två uppdrag:

  1. Fräsa ett dike, 1,6 meter brett och 1,2 meter djupt, för den nya avloppsledningen.
  2. Fräsa av utan bergsytan som hade förstärkts.

Med denna fräs har vi löst många problem, Simex TF400 fungerar riktigt bra

Frate Daniele

Rotationsfräsen visade på all sin mångsidighet, maskinföraren var mer än entusiastisk över resultatet, ”Med denna fräs har vi löst många problem, Simex TF400 fungerar riktigt bra” uttryckte han. Sammanfattningsvis var den dagliga produktionen mellan 6 m³ och 10 m³ per, vilket var mer än de mål företaget hade satt som mål att uppnå.

Läs mer om TFC rotationsfräs här