Bild på Fredrik Eriksson som besöker SH Schakt och skriver en artikel

Den nya, säkrare metoden för att avlägsna berg

För ganska exakt ett år sedan åkte jag med mina kollegor till RAMBO ABs återvinningsanläggning i Hogenäs som behöver större yta för sin verksamhet. För detta har de anlitat SH Schakt i Kungshamn AB. De använder en ny metod för att avlägsna berg.

Istället för traditionell sprängning, som kan skada närliggande byggnader och orsaka obehagliga vibrationer, använder SH Schakt i Kungshamn AB en bergspräckare som klyver berget utan att avge några vibrationer.

Vår servicetekniker Per Svalby står uppe på ett berg
Servicetekniker Per Svalby uppe på berget som ska klyvas

Det var vår första bergspräckare vi sålde och jag kände mig nyfiken på denna nya metod och ville se det med egna ögon. Så jag besökte arbetsplatsen och pratade med SH Schakt i Kungshamn AB och de anställda för att ta reda på mer om processen och dess effektivitet.

Återvinningsanläggning i Hogenäs har mycket berg som måste bort för att bereda plats åt den utökade verksamheten. Även om det just här inte fanns så mycket känsliga miljöer kunde det ändå visa på principen, det vill säga att omgivningen inte påverkas när du använder en bergspräckare.

Bild på förberedelserna vid ett berg som ska klyvas
Innan man använder bergspräckaren behöver det borras hål för att kunna föra ner kilarna

Enligt SH Schakt är bergspräckning en effektiv och säker metod som eliminerar risken för skador och förstörelse i närheten. Arbetarna på platsen var också nöjda med metoden och sa att det var en tyst och lugn process. ”Vi kan arbeta på ett säkert sätt och vi oroar oss inte för att orsaka några problem,” säger en av arbetarna som jobbar med bergspräckaren.

En grävmaskin utrustad med bergspräckare klyver en berghäll
<strong>SH Schakt i Kungshamn AB<strong> köpte den första bergspräckaren av oss det är en bergspräckare av större modell som drivs av hydrauliken från en grävmaskin

Jag var dock orolig för om bergspräckning kan orsaka några negativa effekter på omgivningen. Så jag talar med en expert på miljöfrågor som säger att bergspräckning kan orsaka sprickor i marken, vilket i sin tur kan påverka grundvattnet. Men SH Schakt lät meddela att de har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minimera eventuella risker och att de övervakar situationen noggrant.

Bild på spricka i berget efter att använt bergspräckare
<strong>Så här ser sprickan ut i berget efter klyvning Den klyvna delen av berget kan man sedan plocka bort med grävmaskinens skopa<strong>

Jag gör en rundtur på återvinningsanläggningen för att undersöka omgivningarna och leta efter eventuella skador eller tecken på vibrationer. Jag ser att bergen som redan har spräckts öppnat sig på ett ordentligt sätt och att sprickorna var större än jag förväntade mig, men jag ser också att det inte finns några tecken på skador eller problem i omgivningarna. Jag hittar inga uppenbara tecken på sprickor eller skador på väggar eller mark, vilket verkar stödja entreprenörens påstående om att bergspräckning är en säker metod.

Slutligen kan jag konstatera att bergspräckning kan vara en effektiv och säker metod för att avlägsna berg på byggarbetsplatser, särskilt i närheten av känsliga byggnader och omgivningar. Det är viktigt att entreprenören vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder och övervakar situationen noggrant för att minimera eventuella risker. Men det är också viktigt att forskning och övervakning av denna nya metod fortsätter för att säkerställa att det inte orsakar några negativa effekter på miljön eller samhället.

Att besöka byggarbetsplatsen och tala med experter och arbetare gav mig en djupare förståelse för den nya metoden för bergspräckning. Det är en spännande innovation som kan revolutionera byggindustrin och göra det möjligt att avlägsna berg på ett säkrare och mer effektivt sätt. Men som med alla nya teknologier är det viktigt att vara medveten om dess påverkan och vidta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna.

Jag lämnar arbetsplatsen med en större uppskattning för de utmaningar som entreprenörer och arbetare står inför när de arbetar på byggarbetsplatser. Det är viktigt att vi fortsätter att undersöka och utveckla nya teknologier och metoder som gör det möjligt att bygga säkert och effektivt, samtidigt som vi skyddar miljön och de omgivningar vi arbetar i.