Bild på ny teknik som kontrollerar damm

Den nya generationens dammbindningssystem

Dynasets HPW-DUST dammbindning är den mest avancerade tekniken för att rädda miljön från damm. Genom att dammbekämpa vid rivning, gruvdrift, krossning, materialhantering, återvinning, avfallshantering, stenbrytning, arbetsplatser etc. förbättrar arbetets effektivitet och säkerhet. Det gör luften betydligt renare vilket resulterar i bättre sikt och säkrare andning. Även smaken och lukten av dammet försvinner.

Alla dammmängder tas lätt bort med det grävmaskinsmonterade dammbindningssystemet. Systemet kan användas effektivt på i praktiskt taget allt maskindrivet arbete, där dammutsläppen är betydande. I tätorter är dammkontroll viktigt för att undvika nedsmutsning av omgivningen. De största fördelarna med dammskyddssystemet är vid arbeten som rivning och gruvdrift. Systemet är speciellt utformat för att utrusta hydrauliska krossar, pulveriserare och hydraulhammare som används på grävmaskinsbaserade rivningsmaskiner samt att utrusta alla andra verktyg och maskiner som är involverade i hanteringen av stoftavgivande material.

Branschen använder gamla modelösningar för dammundertryckning såsom lågtrycksvattenbevattningssystem och elektriska laddningssystem. De allmänt använda lågtrycksmodellerna förbrukar en stor mängd vatten vilket gör arbetsplatsen smutsig och lerig, och elektriska laddningssystem är vanligtvis mycket dyra, utrymmeskrävande och komplicerade att använda. Dynaset tillhandahåller nya effektiva lösningar för att ersätta gammal teknik för bättre resultat. En effektiv dammpartikelbindning, kompakt storlek och låg vattenförbrukning samt inriktning av dammdämpningen på rätt plats är de specifika egenskaperna hos Dynaseta HPW-DUST System.

Systemet är baserat på den kraftfulla Dynasets HPW högtrycksvattenpumpen som drivs av bärmaskinens hydraulik. Högtrycksvattendimma sprutas direkt till det behandlade området genom speciella munstycken. Munstyckena är installerade på redskapet och dessutom på maskinens bom. Högt tryck finfördelar vattnet till mikroskopiska vattendroppar. Vikten på den vattenbundna dammpartikeln ökar dramatiskt vilket gör att den faller ner. Å andra sidan är storleken på en vattendroppe så liten att dammpartikeln inte blir tillräckligt våt för att orsaka lera

Tekniken hyllas nu även inom vägsopning

Det årliga gatudamsproblemet förvärras varje vår under den obligatoriska vägsopningen på de nordiska stadsgatorna. 2012 introducerade den finska tillverkaren av underhållsredskap Snowek, i samarbete med Dynaset, nya Snowek-sopmaskiner som använder högtrycksdammundertryckning för gatudamskontroll. Tekniken, som har hyllats runt om i världen på bygg- och krossplatser, fick ett upprymt gensvar på den nordiska vägsopningsmarknaden som i decennier har använt tidskrävande och ineffektiva bevattningssystem för att kontrollera stigande gatudamm.

Högtrycksdammdämpning gör att sopborstarna kan arbeta på en torr yta medan det spridande gatudammet dämpas med högtrycksvattendimma som strös direkt på sopytan. De traditionella bevattningssystemen väter gatuytan och förvandlar dammet och sanden på gatan till vått slam som gör kvastar ineffektiva och kräver flera varv med sopmaskinen. Dessutom, när slammet torkar, stiger dammet igen i luften.

Med tekniken som används i Snowek – sopmaskiner torkas damm och sand, vilket gör gatan ren på en gång och högtrycksvattendimman dämpar det stigande dammet effektivt. Högtryckstekniken bygger på att man använder en minimal mängd vatten sprinklat med ett minimum av 120 bars tryck. Följaktligen använder högtryckssystemet mindre än en tredjedel av den mängd vatten som används i traditionella bevattningssystem.

Sotningsäsongen på de finska gatorna är hektisk och den nya tekniken erbjuder stor effektivitet och snabbhet för städernas underhållsenheter. När gatuytan hålls torr kan sopningen påbörjas timmar tidigare under tidig vår, när natttemperaturen är under noll. Med de gamla vattningsmetoderna fick underhållsenheterna vänta på att marken skulle värmas upp för att undvika att vägarna fryser. Minimerad vattenanvändning ökar också arbetshastigheten eftersom arbetstid sparas från kontinuerlig påfyllning av vattentankar.

”Från början på Snowek visste vi att maskinstillverkarna inte på flera år hade tagit med sig arbetande och kostnadseffektiva lösningar till det eviga gatumammproblemet som städerna står inför. Tillsammans med Dynaset insåg vi omedelbart att den mycket berömda högtryckstekniken skulle vara den bästa och den mest ekologiska lösningen också i svepande väg. Efter den första idén handlade det om att utforma våra sopare för att fullt ut utnyttja fördelarna med den nya tekniken. Baserat på marknadsåterkopplingen hade vi rätt och har verkligen lyckats med detta.