En ny dammkanon på hjul som är framtagen för dammkontroll inomhus

Dammdämpningskanoner att använda inomhus

Tillverkaren av dammkontrollutrustning Spraystream har lanserat dammkanoner för inomhusbruk.

De kompakta modellerna Mini, Vagn Mini och Vagn Mini 75 l vattentank är mobila och designade för att hantera partikelutsläpp i slutna utrymmen, till exempel de som genereras av rivning och hantering av råvaror.

De två större modellerna är monterade på hjul med ett högt handtag och, trots att den är ungefär lika stor som en barnvagn, sägs den erbjuda ”industriell dammkontroll”.

Modellerna är utrustade med munstycken som bryter trycksatt vatten till en fin dimma och är utrustad med en fläkt.

Detta gör det möjligt för kanonerna att spruta dimma över ett avstånd på upp till 15 m.

Med justerbar kastvinkel kan dimman nå in i takbjälken på lager eller riktas mot specifika utsläppszoner.

De erbjuds med en standardvagn med hjul men kan specificeras med alternativ montering efter behov.

Utvecklingen av den nya damkanonen, som är tillgänglig i Sverige kom till när ett rivningsföretag efterfrågade en skräddarsydd dammskyddsenhet.

Den första kunden som använde de små dammkanonerna var en rivningsentreprenör som tog bort dammiga gipsskivor, gips och kakel som innehåller potentiellt farliga material. Dessa producerar alla mycket reglerade stoftutsläpp.

De små kanoerna producerar vattendroppar från 30 – 50 mikron (minimodellen utan hjul 50- 150 mikton). Dessa är tillräckligt små för att fånga upp respirabelt damm, som mäter cirka 10 mikron eller mindre.

Det här innebär också att användningen vid småskaliga inomhusarbeten kan minska arbetskostnaderna, spara vatten och förbättra säkerheten på platsen.

Arbetare får ofta i uppdrag att använda slangar för småskalig dammdämpning, vilket ökar arbetskostnaden och ökar chansen att andra faror, såsom ansamling av överdrivet stående vatten och vattenavrinning, kan uppstå.

Det är inte bara är ineffektivt att använda en slang – eftersom vattendropparna från en slang är för stora för att fånga upp luftburna partiklar – utan att det också kan placera arbetare närmare tunga maskiner och eller fallande skräp, vilket gör att de löper större risk för skador.