Bild på en fräs med olika sorters bits monterade

Bits till fräsar

Asfaltsfräsar är kraftfulla maskiner som används för att ta bort befintliga asfaltlager från vägar och andra ytor. För att utföra detta arbete använder asfaltsfräsar speciella bits och tänder som monteras på en roterande trumma på maskinen. Dessa bits och tänder är utformade för att skära och ta bort asfalt på ett effektivt sätt, och det finns många olika typer av dem tillgängliga för olika ändamål.

En bits eller frästand med idealisk slityta

En bits som fräst idealiskt

Den återstående delen av hårdmetallkärnan är symmetriskt formad, bitsen har en enhetlig, avsmalnande form. Bitskroppen har en tillräcklig bulk för att stödja hårdmetallkärnan.

En bits eller frästand som använts i för mjukt material

En bits som fräst i mjukt material

Om en bits har använts för fräsning på ett alltför mjukt material kommer “kroppen” att slitas snabbare än hårdmetallkärnan vilket leder till att den kan brytas av. Dessutom gör denna förändrade bitsform att slitaget på bitshållaren ökar. Vid detta utseende är rekomendationen att byta.

En bits eller frästand som inte roterat och slitis felaktigt

En bits som inte roterat ordentligt

För bits med ojämnt slitage (och därav även snabbare) är annorlunda. Slitage av detta slag är alltid synonymt med att bitsen inte roterar ordentligt. Detta kan bero på en “sliten bitshållare” eller att små partiklar letat sig in i hålet för montering av bitsen. I detta fall rekomenderas rengöring och smörjning med dieselolja.

Här är en översikt över några av de vanligaste typerna av bits och tänder som används i asfaltsfräsar:

  1. Standardbits: Standardbits är enkla och billiga bits som är avsedda för grundläggande asfaltsfräsning. De är vanligtvis tillverkade av höghållfast stål och har en enkel spetsform som ger en grundläggande skärning.
  2. Tungstenkarbidbits: Tungstenkarbidbits är en av de vanligaste typerna av bits som används i asfaltsfräsar. De är tillverkade av en kombination av tungstenkarbid och metallpulver, vilket ger dem en extremt hård yta som är mycket effektiv på att skära genom asfalt. De är också mycket hållbara och kan användas under en längre tid än standardbits.
  3. Diamantbits: Diamantbits är en annan typ av bit som används i asfaltsfräsar. De är tillverkade av små diamantpartiklar som är inbäddade i ett metalliskt bindemedel. Dessa bits är extremt effektiva på att skära genom mycket hårda material som betong, men de är också mycket dyra.
  4. Stumptänder: Stumptänder är stora tänder som är utformade för att ta bort tjocka lager av asfalt på kort tid. De har vanligtvis en platt form och används för att göra grova skärningar i asfalten.
  5. Spetsiga tänder: Spetsiga tänder är en annan typ av tänder som används i asfaltsfräsar. De har en spetsig form och är bra på att skära genom tunnare lager av asfalt. De används ofta för finjustering av ytor och för att ta bort ojämnheter.
  6. Trumtänder: Trumtänder är en annan typ av tänder som används i asfaltsfräsar. De är utformade för att ta bort asfalt på djupet och har vanligtvis en större yta än andra typer av tänder. Dessa tänder används ofta för att ta bort tjocka lager av asfalt och för att skapa släta ytor.

Det är viktigt att välja rätt typ av bits och tänder för den specifika uppgiften som ska utföras. Genom att använda rätt kombination av bits och tänder kan man maximera produktiviteten och minimera slitage på maskinen. Det är också viktigt att se till att man regelbundet underhåller och byter ut bits och tänder för att säkerst