Dammbekämpning

Här hittar du utrustning för dammbekämpning. Vi har varianter för både inomhusbruk, utomhusbruk. Modeller med låg vattenförbrukning, högt vattentryck och varierande kastlängd upp till 150 meter. Beroende på arbetsplatsens förhållande finns dammbekämpningsutrustning dels i vanliga dammkanoner men också hjulförsedda, monterade på torn, för montering direkt på grävmaskinens sticka (med hydrauldriven vattenpump) eller helt självförsörjande enheter på släp med inbyggd vattentank och generator.

Vår utrustning för dammbekämpning lägger ett fint täcke av vattendimma över arbetsområdet eller direkt på det som orsakar dammbildning. Vattendimman absorberar de luftburna dammpartiklarna och får dem att falla till marken. Man kan säga att den tvättar luften och förhindrar att dammet sprider sig till omkringliggande miljö.

Varför dammbekämpning med vattendimma?

Vatten är lätta att hitta och är billigt, effektivt, lätt att lagra. Vatten går att återvinna och skadar inte miljön. Principen är att mycket fina vattendroppar sprutas i dammet efter att det har luftburits. När vattendroppar och dammpartiklar kolliderar bildas agglomerat. När dessa agglomerat blir för tunga för att förbli luftburna sjunker de ner till marken.

Fördelar: Mångårig erfarenhet av dammbekämpning. Komponenter av högsta kvalitet. Vinterkit som tillval. Stora aerodynamiskt utformader konor på dammkanonerna. Fjärrstyrning som tillval. Låg ljudnivå.

Applikationer: Bekämpa damm vid stålverk, stenbrott, bergtäkter, rivningsplatser och återvinningsanläggningar. Odörbekämpning, bevattning, kylning. Bekämpa damm både inomhus och utomhus.